Medicin som man för in i ändtarmen

Skriv ut
Skriv ut

Hur gör man?

Hur gör man?

 • Bild som visar hur man kan sitta när man för in medicin i ändtarmen

  Man kan till exempel sitta på toaletten när man för in medicin i ändtarmen.

Finns i olika former

Läkemedel som används i ändtarmen kan till exempel vara i form av vätska, salva, skum eller avlånga piller, så kallade stolpiller. Stolpiller kallas också för suppositorier.

Att använda medicin som man för in i ändtarmen

Det kan skilja sig åt hur olika läkemedel ska användas. Därför ska man alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med medicinen. Om man är osäker på hur man ska göra kan man fråga på ett apotek.

Om det går, är det bra att gå på toaletten och försöka tömma tarmen innan man för in läkemedel i ändtarmen. Man bör tvätta händerna både före och efter att man har tagit medicin i ändtarmen.

Stolpiller

Det verksamma ämnet i stolpiller är uppblandat med fett eller vax som smälter inne i ändtarmen. Det verksamma ämnet verkar antingen på plats i ändtarmen eller tas upp i blodet via ändtarmens slemhinna. Det sprids sedan i kroppen och når på så sätt den del av kroppen där det ska verka.

Stolpiller finns bland annat mot smärta, ångest och hemorrojder. Man kan få stolpiller om man till exempel mår illa, kräks eller inte kan ta medicin genom munnen. Små barn som har svårt att ta viss medicin kan också få stolpiller.

Hur man använder stolpiller

Gör så här: Foto på ett stolpiller i en handflata

 • Ta av skyddshöljet runt stolpillret. Doppa stolpillret hastigt i ljummet vatten så går det lättare att föra in.
 • Sitt på toaletten eller på huk, eller stå med ena foten på en stol. Man kan också ligga på sidan med lätt böjda knän.
 • Ett vanligt råd är att man ska föra in stolpillret med den platta änden först. Den spetsiga änden kommer då längst ut och retar mindre på ändtarmsöppningen. Om man tycker att det är lättare att föra in stolpillret med den spetsiga änden först så går det också bra. För inte in stolpillret längre än just innanför ändtarmsöppningen.

Salva

Salva som förs in i ändtarmen kallas för rektalsalva och kan till exempel användas mot hemorrojder. Rektalsalva kan ibland också användas utanför ändtarmsöppningen. Medicinen verkar på plats genom att till exempel dämpa klåda och minska svullnader i ändtarmens slemhinna.

Hur man för in salvor i ändtarmen

Till salva som man använder i ändtarmen finns det ibland en pip som gör det lättare att föra in salvan.

Gör så här:

 • Skruva på pipen på salvtuben.
 • Smörj in pipen och analöppningen med lite av den salva som ska föras in, så går det lättare att föra in pipen.
 • Sitt på toaletten eller på huk, eller stå med ena foten på en stol. Man kan också ligga på sidan med lätt böjda knän.
 • För in pipen i ändtarmsöppningen och tryck ut en dos.

Om det inte finns någon pip till medicinen sätter man i stället salva på ett finger som man sedan för in i ändtarmen.

Vätska

Ett exempel på flytande medicin som förs in i ändtarmen är lavemang mot förstoppning. Lavemanget verkar laxerande, det vill säga mjukar upp avföringen och gör så att man får behov av att tömma tarmen.

Andra läkemedel som kan vara i flytande form är till exempel läkemedel mot feberkramper och andningsbesvär. Då tas det verksamma ämnet upp i blodet via slemhinnan i ändtarmen. Det sprids sedan i kroppen via blodet och når på så sätt den del av kroppen där det ska verka.

Hur man för in vätskor i ändtarmen

Vätska som ska föras in i ändtarmen är förpackat i en behållare med en pip. Pipen förs in i ändtarmen.

Gör så här:

 • Smörj eventuellt lite salva, till exempel vaselin, på behållarens pip, så går det lättare att föra in den.
 • Ligg ner på sidan med lätt böjda knän.
 • För in hela pipen i ändtarmen och tryck ihop behållaren så att den töms helt.
 • Dra ut pipen, men släpp inte greppet om behållaren. När behållaren hålls ihoptryckt förhindras att medicinen sugs tillbaka in i behållaren.
 • Ligg kvar i några minuter så att medicinen inte rinner ut.

Skum

Rektalskum, det vill säga skum som förs in i ändtarmen, kan till exempel användas för att dämpa inflammationer. Läkemedlet verkar på plats i ändtarmen.

Hur man för in skum i ändtarmen

Skum som ska föras in i ändtarmen är förpackat i en behållare. Till behållaren finns en sprutspets som man för in i ändtarmen.

Gör så här:

 • Skaka behållaren.
 • Förbered behållaren och sprutspetsen enligt bruksanvisningen.
 • Smörj eventuellt lite salva, till exempel vaselin, på sprutspetsen, så går det lättare att föra in den.
 • Stå med ena foten på en stol och för in sprutspetsen i ändtarmen. Spruta in skummet enligt bruksanvisningen.

Att ge barn medicin i ändtarmen

När man ska ge barn medicin i ändtarmen kan barnet ligga på mage eller på sidan med lätt böjda knän. Det är bra att försöka få barnet att slappna av och inte spänna stjärten. Om barnet är under tre år, och ska få medicin infört i ändtarmen med hjälp av en pip, ska man bara föra in halva pipen i ändtarmen.

Fäll ihop

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Man ska följa anvisningarna

För att medicinen ska fungera som det är tänkt är det viktigt att använda medicinen på rätt sätt. Man får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur medicinen ska tas. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur man ska använda medicinen.

Det är också viktigt att man förvarar medicinen på rätt sätt. Annars finns det risk för att medicinen inte fungerar som den ska.

Det finns information på medicinens förpackning och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med medicinen.

Viktigt att ta rätt dos

För att medicinen ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att man följer doseringsanvisningarna. Om man tar för låg dos kanske medicinen inte hjälper. Tar man i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och man kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt att få i sig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria mediciner som det är för receptbelagda läkemedel. När man hämtar ut medicin på recept står det på apoteksetiketten vilken dos man ska ta. På receptfria mediciner finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen.

Medicinen ska tas med jämna mellanrum

För att få rätt effekt av sin medicin ska man ta den så jämnt fördelat som möjligt. Om medicinen ska tas tre gånger dagligen betyder det tre gånger per dygn. Det innebär att man ska ta medicinen var åttonde timme. Ska medicinen tas en gång om dagen bör man försöka ta den vid samma tid varje dag. Klockslagen behöver naturligtvis inte vara exakta, men man bör försöka hålla ungefärliga tider.

Bra att koppla medicinen till regelbundna vanor

Ibland kan man själv välja när man ska ta sin medicin. Det är lättare att komma ihåg att ta medicinen om man tar den i samband med något som man gör regelbundet, till exempel när man stiger upp eller går och lägger sig eller vid en måltid.

Medicin och alkohol

Alkohol och mediciner kan vara en dålig eller farlig kombination. Man bör fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller för en viss medicin. Om man är osäker är det bäst att avstå från alkohol helt och hållet.

Medicin och bilkörning

Förmågan att köra bil kan påverkas av läkemedel. Man kan till exempel bli dåsig, yr eller få dimsyn. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Behandlingen ska inte avbrytas

Även om man känner sig frisk ska man aldrig avbryta eller ändra sin medicinering i förtid utan att fråga sin läkare. Ibland kan en för tidigt avbruten behandling leda till att besvären snabbt kommer tillbaka.

Medicinen är personlig

En medicin som är utskriven på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt medicinen och dosen med hänsyn till sjukdom, ålder, andra eventuella sjukdomar och mediciner. Den kan ge en annan person oväntade biverkningar och den kanske heller inte gör någon nytta. Därför ska man aldrig ge sin receptbelagda medicin till någon annan, och man ska inte heller använda någon annans receptbelagda medicin.

Gammal medicin ska inte användas

På förpackningen står hur länge medicinen kan användas. Efter det datumet ska den inte användas. Om man är osäker på hur länge en viss medicin går att spara kan man fråga på ett apotek.

Vissa mediciner kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. För att kunna kontrollera att man inte använder medicinen efter att tiden har gått ut, bör man skriva på förpackningen när den öppnades.

För att skydda miljön ska man inte spola ner gammal medicin i toaletten eller kasta den i soporna, om man inte är helt säker på att soporna bränns. Alla apotek tar emot gammal medicin och ser till att den tas omhand på rätt sätt.

Om man är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret om man är gravid, eller överföras till barnet via modersmjölken. Man bör därför inte använda mediciner när man är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga sin läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek.

Medicin till små barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel, och vissa mediciner är helt olämpliga för barn. Därför bör man fråga på barnavårdscentralen (BVC) eller på ett apotek om man är osäker. Om barnet är under sex månader är det alltid bra att rådgöra med BVC eller vårdcentralen innan man ger barnet receptfri medicin.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att äldre tar medicinen på rätt sätt och att längre tids medicinering kontrolleras regelbundet.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna