Vanquin

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Vanquin?

Vanquin är ett läkemedel mot springmask.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet pyrvin, som är ett kraftigt rött färgämne.

Recept och högkostnadsskydd

Vanquin finns som tabletter. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Springmask lever i tarmen och lägger ägg i ändtarmsöppningen. Äggen utvecklas först till larver och sedan till vuxna maskar.

Det verksamma ämnet i medicinen, pyrvin, verkar i tarmen och tas inte upp i kroppen. Det dödar maskar och larver, men inte ägg. Äggen kan leva i ett par veckor och utveckla nya larver och maskar. Därför är det viktigt att göra om behandlingen efter 2-3 veckor.

Hur tar man medicinen?

Man bör svälja tabletterna hela eftersom de färgar munnen och tänderna röda. Om till exempel små barn inte kan svälja tabletterna går det att dela eller krossa dem och lösa i lite vatten.

Om en i familjen har springmask är det ganska vanligt att flera i familjen är smittade. Det kan därför vara bra att alla behandlas samtidigt. Om besvären återkommer bör också hela familjen behandlas.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man tar Vanquin vid två tillfällen med 2-3 veckors mellanrum. Hur stor dos man ska ta vid varje tillfälle beror på hur mycket man väger. Man tar 1 tablett per 10 kg kroppsvikt. Väger man mer än 80 kg räcker det med att man tar 8 tabletter eftersom effekten inte blir bättre om man tar fler.

I bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen, finns en tabell som visar hur stor dos man ska ta beroende på vad man väger.

Tabletterna kan ges till barn som väger tio kilo eller mer. Om man behöver behandla barn som väger under tio kilo ska man kontakta läkare.

Medicinen finns kvar i magsäcken i ungefär en timme efter att man har tagit den. Om man kräks och kräkningen är röd har man kräkts upp medicinen. Man kan då ta en ny dos. Det är inte farligt att få i sig lite för mycket eftersom det verksamma ämnet inte tas upp i kroppen.

Viktigt

Det är viktigt att man är extra noggrann med hygienen tills man tagit båda doserna. Annars finns risk för att man smittar andra och att man själv blir smittad igen.

Biverkningar

En del personer som tar medicinen kan få ont i magen eller diarré. Vissa kan må illa och ibland kräkas.

Eftersom pyrvin är ett färgämne kan avföringen bli röd. Om man kräks upp medicinen på kläder kan det bli fläckar som inte går bort.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-19
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus