Nipaxon

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Nipaxon?

Nipaxon är ett hostdämpande läkemedel som används vid rethosta.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet noskapin.

Recept och högkostnadsskydd

Nipaxon finns som tabletter i styrkan 50 milligram och i flytande form i styrkan 2,5 och 5 milligram per milliliter. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet noskapin hämmar hostreflexen genom att påverka hostcentrum i hjärnan.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna bör sväljas hela eftersom det verksamma ämnet i tabletten smakar illa. Om man har svårt att svälja tabletten kan man dela den.

Man bör ta medicinen mellan måltiderna.

Flaskan med Nipaxon i flytande form ska skakas innan man tar medicinen. Då blandas innehållet ordentligt så att man kan få i sig rätt mängd av det verksamma ämnet.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man tar vanligen medicinen 3 gånger om dagen.

Till barn doseras medicinen efter barnets ålder.

Den flytande medicinen i styrkan 2,5 milligram per milliliter kan ges till barn från 2 år. Styrkan 5 milligram per milliliter kan ges till barn från 4 år. Tabletterna kan ges till barn från 10 år.

Viktigt

Eftersom medicinen dämpar hostreflexen kan det bli svårare att hosta upp slem. Därför bör man inte använda medicinen när man har hosta med mycket slem. Man bör inte heller ge medicinen till barn under 2 år eftersom små barn har svårt att hosta upp slem.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Om man behandlas med blodförtunnade läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran, bör man rådgöra med läkare innan man tar Nipaxon. Om man tar de båda läkemedlen samtidigt kan effekten av warfarin öka, vilket kan leda till ökad blödningsrisk.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få ont i huvudet eller känna sig dåsiga.

Det är ovanligt, men vissa personer kan få intensiv smärta i magen eller bröstet en halvtimme till fyra timmar efter att man har tagit medicinen. Smärtan går över av sig själv efter en till tre timmar.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-19
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus