Locacorten-Vioform

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Locacorten Vioform?

Locacorten-Vioform är ett läkemedel som används mot inflammation i yttre hörselgången, till exempel eksem, som är infekterat med svamp eller bakterier.

Medicinen innehåller två verksamma ämnen. Det ena är flumetason som tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider, i dagligt tal kallat kortison. Det andra är kliokinol som är verksamt mot svampar och bakterier.

Recept och högkostnadsskydd

Locacorten-Vioform finns som örondroppar i droppflaska. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

När man har inflammation i yttre hörselgången får man ofta klåda. Det kan vätska sig i hörselgången, som även kan vara svullen och det kan göra ont.

Det ena verksamma ämnet i medicinen, flumetason, motverkar allergi och symtom på inflammation som klåda, svullnad, rodnad och ömhet. Det andra verksamma ämnet, kliokinol hämmar vissa bakteriers och svampars tillväxt.

Hur tar man medicinen?

Man bör sitta eller ligga med det öra som ska behandlas uppåt när man droppar in medicinen och ytterligare i någon minut.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering är 2-3 droppar i hörselgången 2 gånger om dagen.

Örondropparna ska inte användas i mer än 7-10 dagar i sträck. Om man inte har blivit bra ska man rådgöra med sin läkare.

Viktigt

Medicinen ska inte använda medicinen om man har hål på trumhinnan.

Hud, hår och textilier kan få en viss gulfärgning av medicinen.

Biverkningar 

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-19
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus