Digoxin BioPhausia

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Digoxin BioPhausia?

Digoxin BioPhausia är en medicin som används för att stabilisera vissa typer av oregelbunden hjärtrytm. Den kan även användas mot hjärtsvikt.

Medicinen tillhör gruppen digitalis-läkemedel och innehåller det verksamma ämnet digoxin.

Recept och högkostnadsskydd

Digoxin BioPhausia finns som tabletter i styrkorna 0,13 milligram och 0,25 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen ökar kraften i hjärtats sammandragningar. Den minskar också antalet hjärtslag per minut. Det gör att hjärtat arbetar effektivare.

Tabletten börjar verka inom någon timme. När man börjar behandlingen kan det dröja ända upp till tio dagar innan medicinen verkar maximalt.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletten med lite vatten.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering av läkemedlet är 0,13 milligram en gång om dagen.

Om man har glömt att ta en tablett ska man fortsätta att ta medicinen som vanligt nästa dag, enligt doseringsanvisningen på etiketten. Man ska inte ta någon extra dos eftersom det är mycket liten skillnad mellan den dos av läkemedlet som ger lagom verkan och den dos som ger biverkningar.

Viktigt

Det är särskilt viktigt att följa läkarens doseringsanvisningar när det gäller läkemedel som innehåller digoxin. Det är mycket liten skillnad mellan den dos av läkemedlet som ger lagom verkan och den dos som ger biverkningar.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

När man får läkemedel som innehåller digoxin är det särskilt viktigt att berätta för läkaren om man samtidigt använder medel som innehåller kalk, det vill säga kalcium. Man ska inte heller använda växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört samtidigt med digoxin utan att först ha pratat med läkare. Det beror på att dessa medel påverkar effekten av digoxin.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel huvudvärk eller illamående. Andra kan tappa matlusten, känna sig trötta eller få diarré. Några kan få hjärtklappning eller långsam puls.

När man får den här medicinen bör man be läkaren om instruktioner om vilka eventuella biverkningar man bör vara särkskilt uppmärksam på, och när man i så fall ska kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-19
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm