Cefamox

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Cefamox?

Cefamox är ett bakteriedödande läkemedel. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas cefalosporiner och innehåller det verksamma ämnet cefadroxil. Cefalosporiner är närbesläktade med penicillinerna och har effekt på flera olika slags bakterier.

Medicinen används vid urinvägsinfektioner och ytliga och djupa infektioner i huden. Den kan också användas för att behandla streptokockinfektioner i halsen, halsfluss, när vanligt penicillin inte har hjälpt. Ibland kan medicinen även användas vid andra luftvägsinfektioner.

Recept och högkostnadsskydd

Cefamox finns som lösliga tabletter. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen förhindrar att bakteriernas cellväggar byggs upp, vilket innebär att bakterierna dör.

Vanligen känner man sig bättre inom tre dygn. Gör man inte det ska man ta kontakt med läkaren igen.

Hur tar man medicinen?

För att minska risken för att må illa bör man ta medicinen tillsammans med en måltid.

Tabletterna ska lösas upp i vatten eller annan kall dryck. Man lägger en tablett i högst ett halvt glas vätska och rör om tills tabletten lösts upp. Tabletterna kan även krossas och blandas i lite fil, yoghurt eller kräm.

Alkohol påverkar inte effekten av medicinen.

Man ska förvara tabletterna i sin originalförpackning för att de inte ska skadas av fukt.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dos och behandlingstid beror på vilken infektion man behandlas för. Man tar vanligen medicinen två gånger om dagen.

Om man glömmer en dos ska man ta den så fort man kommer ihåg det. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Viktigt

Om man är överkänslig mot penicilliner ska man inte använda Cefamox eftersom cefalosporiner är närbesläktade med penicilliner. Man ska alltid berätta för läkaren om man har reagerat mot någon medicin tidigare.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel illamående, magsmärtor eller lös avföring.

När man behandlas för en infektion kan man ibland få hudutslag. Utslagen är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av medicinen. Men om man får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska man avbryta behandlingen och ta kontakt med den läkare som skrev ut medicinen. Samma sak gäller om man får en långvarig eller svår diarré.

När man behandlas med antibiotika påverkas den normala bakteriefloran bland annat i underlivet. Det kan ibland orsaka en svampinfektion hos kvinnor. Symtomen är bland annat klåda, rodnad och en vitaktig flytning. Om man har haft en svampinfektion tidigare och känner igen symtomen kan man behandla sig själv med receptfria medel som finns på apotek. Däremot är det bra att kontakta en läkare om besvären med klåda kommer för första gången. En läkarundersökning kan ge ett säkert besked om orsaken till klådan.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar. Det verksamma ämnet i medicinen passerar i mycket låg grad över i modersmjöken. Med tanke på möjlig allergisk reaktion hos barnet bör man därför rådgöra med läkare innan man använder medicinen.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller cefadroxil. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på andra läkemedel som innehåller cefadroxil är Cefadroxil Mylan och Cefadroxil Sandoz.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2015-11-02
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.