Senast reviderad 2009-02-03

Har man rätt att föda barn i annat landsting?

Fråga

Jag undrar om man har rätt att välja vilket landsting man vill föda i?

Svar

En del landsting betalar vården för de kvinnor som väljer att föda i annat landsting. En personlig reflektion från mig som inte bara är läkare, utan också mamma till tre barn, är att det är mycket värt att känna att man är på ett sjukhus som ligger nära hemorten. Det gäller både då man är på väg dit, då man får besök av närstående och då man är på väg hem.

Christina Ledin, Läkare, specialist i allmänmedicin