Mammografi

Skriv ut
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten med en speciell röntgenteknik som ger detaljrika bilder.

Undersökningen kan göras i förebyggande syfte som en hälsoundersökning, så kallad screening, eller när kvinnan själv eller en läkare känt någon förändring i brösten.

Förberedelser

Man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen görs ofta på en mammografienhet, som kan vara fristående eller i anslutning till röntgenavdelningen på ett sjukhus. Mammografi görs också på särskilda bröstmottagningar och vissa vårdcentraler

Först får man svara på några frågor från röntgensjuksköterskan om man har besvär från brösten eller om man äter läkemedel som innehåller hormoner.

Sedan får man klä av sig på överkroppen och sjuksköterskan tittar på brösten och noterar om man har några synliga förändringar, exempelvis större födelsemärken eller ärr efter tidigare operationer. Det kan synas på röntgenbilden och försvåra bedömningen.

Man står upp under röntgenundersökningen, och lägger ett bröst i taget på en skiva som innehåller en så kallad bilddetektor. Bröstet pressas ihop med hjälp av en annan skiva så att det blir ganska platt. Detta gör att bilden blir tydlig samtidigt som stråldosen kan hållas låg. Armen får man hålla upp och vila mot apparaten medan två till tre bilder tas. Sedan upprepas samma procedur med andra bröstet.

Det kan kännas obehagligt eller göra ont en kort stund när bröstet pressas ihop.

Hur mår man efteråt?

Efter undersökningen mår man som vanligt.

Visa mer

Varför behöver man undersökas?

Varför behöver man undersökas?

  • Självundersökning av brösten. Känn igenom bröstet med raka fingrar.

    Det är lättast att känna ojämnheter i duschen när brösten är intvålade. Lyft armen, känn igenom bröst och armhåla med raka fingrar och ett lätt tryck...

  • Bröstkontroll. Gör små cirklande rörelser i flera varv runt bröstet.

    ...gör små cirklande rörelser, varv efter varv över hela bröstet. Börja runt bröstvårtan och avsluta vid armhålan.

Röntgen av brösten

Vid en mammografiundersökning röntgas brösten, med en teknik som ger mycket detaljerade bilder.

Mammografin görs antingen förebyggande som en hälsokontroll, så kallad screening, eller på grund av att kvinnan själv eller läkaren känt en ny knöl i bröstet. Varje år genomförs mer än 500 000 undersökningar med bröströntgen i Sverige.

En metod att upptäcka bröstcancer tidigt

Socialstyrelsen rekommenderar mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år. Landstingen erbjuder alla kvinnor mellan 50 och 69 år möjlighet att genomgå mammografiundersökning. I de flesta län erbjuds även ytterligare grupper mellan 40 och 74 år undersökning, men det varierar när man börjar kallas och hur länge undersökningarna fortsätter. För yngre kvinnor är det vanligt med undersökningar med ett och ett halvt års mellanrum. Äldre kallas oftast vartannat år.

Vid dessa hälsokontroller kan en bröstcancertumör upptäckas innan den hunnit orsaka några symtom, eller innan den ens kan kännas i bröstet.

Vetenskapliga studier har visat att för kvinnor som deltar i hälsoundersökning med mammografi minskar dödligheten i bröstcancer med 40 procent.

Risken med sen upptäckt är att cancern hunnit sprida sig, och då behövs mer och besvärligare behandling än om tumören upptäcks tidigt.

Känn igenom brösten regelbundet

Kvinnans bröst har inte en jämn konsistens. Det beror på att det finns både mjölkkörtlar och fettvävnad i brösten, och det gör att de känns ojämna. I 50-års åldern blir brösten mjukare då mjölkkörtlarna tillbakabildas och ersätts av fettvävnad.

Brösten påverkas av de hormonförändringar som sker under kvinnans menstruationscykel och kan därför kännas helt olika beroende på när man undersöker dem. Dagen efter mensens sista dag vara en bra dag för självundersökning, eftersom brösten brukar vara mjuka och lätta att undersöka då.

Alla kvinnor bör själva regelbundet undersöka sina bröst. Det är lämpligt att välja en bestämd dag i månaden för att lättare kunna jämföra vad man känner. Ett bra tillfälle kan vara i duschen eftersom det är lättare att känna när brösten är intvålade. Helst ska man känna både när man står upp och när man ligger ned.

Vanligt med godartade knölar

Om man skulle upptäcka en knöl eller förtätning i vävnaden kan man bli orolig, men oftast är det en godartad förändring, särskilt hos yngre kvinnor. Det kan vara en cysta, det vill säga en vätskefylld blåsa, eller en godartad förtjockning av bindväven.

Alla förändringar ska undersökas av läkare

En förändring i bröstkörteln kan även vara orsakad av bröstcancer. Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor. Varje år får cirka 7 000 kvinnor och 40 män i Sverige bröstcancer. Risken för bröstcancer ökar med åldern.

Ett vanligt symtom vid bröstcancer är en knöl i bröstet eller armhålan. Ett annat är att bröstvårtan eller huden på bröstet dras in.

Mindre vanliga symtom är en oförklarlig rodnad eller svullnad av bröstet, ett sår som inte läker, eller blodblandad vätska från bröstvårtan

Alla förändringar i brösten ska tas på allvar och undersökas av läkare. Man kan vända sig till sin vårdcentral, till kvinnohälsovården eller till en speciell bröstmottagning som finns på en del större sjukhus. Läkaren känner noga på brösten och avgör om en mammografiundersökning ska göras.

Fäll ihop

Så går det till

Så går det till

  • Mammografiundersökning

    Man får lägga ett bröst i taget mot en skiva som innehåller en kassett med röntgenfilm. Sedan pressas bröstet ihop och två till tre bilder tas.

En speciell röntgenapparat behövs

Mammografi görs ofta på en mammografienhet, som kan vara fristående eller i anslutning till röntgenavdelningen på ett sjukhus. Undersökningen görs också på särskilda bröstmottagningar och vissa vårdcentraler.

Den röntgenapparat som används är speciellt utformad för att kunna ge bra bilder av bröstvävnaden med hjälp av svag röntgenstrålning. I vissa fall kan cancertumörer som bara är några millimeter stora upptäckas.

Så här går det till

Man behöver inte förbereda sig på något speciellt sätt. Först får man svara på några frågor och tala om ifall man haft några besvär från brösten, eller om man äter läkemedel som innehåller hormoner. Man får även klä av sig på överkroppen och sjuksköterskan tittar på brösten och noterar om man har några synliga förändringar, till exempel födelsemärken eller ärr från tidigare operationer. Det kan synas på röntgenbilderna och felaktigt tolkas som en cancertumör.

Man får sedan gå fram till röntgenapparaten och stå framför den. Ett bröst i taget läggs på en skiva som innehåller en bilddetektor. Bröstet kläms sedan ihop med hjälp av en genomskinlig skiva som pressas ned mot bröstet. Man får hålla upp armen och vila den mot apparaten medan två till tre bilder tas. Det är viktigt att man står helt stilla. Sedan upprepas samma procedur med det andra bröstet. Hela undersökningen tar 15-30 minuter, själva bildtagningen fem till tio minuter.

Hur känns mammografi?

Det kan kännas obehagligt eller göra ont en kort stund när bröstet pressas ihop. Men det måste göras, eftersom bilden får bättre kvalitet och undersökningen då blir säkrare. Dessutom kan lägre stråldos användas än om bröstet inte pressades ihop.

Ibland får man komma tillbaka

Oftast är det två röntgenläkare som oberoende av varandra bedömer mammografibilderna. Det ökar säkerheten i bedömningen. Om de finner något som inte verkar som det ska, kallas man tillbaka för en ny undersökning. Då tas extra mammografibilder och man undersöks ofta också med ultraljud.

Läkaren kan även ta ett prov från förändringen. Om det är en liten förändring som är svår att känna kan provet tas i samband med en ny mammografi eller med hjälp av ultraljud. En fin nål sticks in i förändringen och ett cellprov sugs ut. Provet skickas iväg för mikroskopisk undersökning. Allt detta görs för att man ska vara säker på om det rör sig om cancer eller inte.

Svaret från mammografiundersökningen skickas direkt hem inom två veckor om man blivit kallad till en hälsokontroll. Om man blivit remitterad till mammografi får man besked om undersökningsresultatet av sin läkare.

Hormonbehandling kan försvåra bedömningen

En del kvinnor får hormonbehandling under och efter klimakteriet eller äter p-piller. Sådan behandling påverkar bröstvävnaden så att den blir tätare vilket gör mammografibilden svårare att bedöma. Det är därför viktigt att tala om ifall man äter läkemedel som innehåller hormoner.

Undersökningen är inte farlig

Den strålningsmängd som man utsätts för vid en mammografiundersökning är så liten att den inte anses innebära några risker. Det sker dessutom ständigt en teknisk utveckling med syfte att minska stråldoserna ytterligare. Man ska alltså inte dra sig för att gå på mammografiundersökning när man blir kallad, eller om man upptäckt en förändring i sitt bröst.

Gravida, ammande och kvinnor med bröstimplantat

Det finns inga hinder för att genomgå mammografiscreening om man är gravid eller ammar. Stråldosen vid en mammografiundersökning är så låg att det inte finns någon risk för strålning av fostret. Om man ammar kan det dock vara bra att amma ur brösten före undersökningen. Man behöver inte kontakta mammografiavdelningen i förväg. Om man av olika skäl ändå vill avvakta med undersökningen ska man kontakta mammografiavdelningen för en ny undersökningstid.

Det går bra att bli undersökt med mammografi även om man har bröstimplantat. Det är ingen risk att implantaten går sönder, men eftersom det inte går att klämma ihop brösten kan det behövas en individuellt anpassad undersökning. Oftast kompletteras mammografin med att brösten känns igenom samt en ultraljudsundersökning.

Vem bör inte undersökas med mammografi?

När man är mycket ung brukar man behöva undersökas med ultraljud i stället för mammografi. Det beror på att bröstens körtelvävnad är så tät att mammografibilder blir svåra att tolka. Ultraljud ger då ett säkrare svar.

Om läkaren misstänker att det finns en böld i bröstet brukar mammografi undvikas eftersom det är smärtsamt att pressa ihop bröstet då. I stället kan det vara bra att genomgå en ultraljudsundersökning, för att se om det finns var som behöver tömmas ut. När infektionen har behandlats bör man däremot genomgå mammografi. Det är särskilt viktigt om man är äldre.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2013-11-21
Skribent:

Heitti Teder, kirurg, Centralsjukhuset Kristianstad

Redaktör:

Anna Dahllöv, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Laszlo Tabar, läkare, professor, specialist i radiologi vid Falu lasarett

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg