Barn som biter

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

En del små barn bits när de blir arga eller frustrerade. Barn biter inte kompisar och föräldrar av elakhet eller för att vara besvärliga. Det är de vuxnas ansvar att ta reda på varför barnet bits och agera utifrån det.

Att ett argt och frustrerat litet barn sätter tänderna i armen på en kompis och biter är inte ovanligt. Små barn har ofta nära till känslor och kan vara impulsiva i sina känslouttryck. Genom vuxnas och andra barns reaktioner lär sig de flesta barn att det inte är acceptabelt att bita. Om bitandet blir en vana kan barnet bli sett som någon att undvika att leka med. Därför är det viktigt att man som vuxen reagerar och agerar för att förändra situationen, både för att skydda de barn som blir bitna men också för att skydda och hjälpa barnet som bits.

Varför biter barn?

Varför biter barn?

En del barn biter andra barn som de tycker tar för mycket uppmärksamhet från mamma, pappa eller andra vuxna. Att bita blir då ett sätt att få uppmärksamhet och att visa den frustration som barnet kanske känner. Andra barn kan reagera på att det är oroligt eller stressigt hemma och kan inte hantera sina känslor eller uttrycka sig med ord. Som vuxen kan man försöka komma underfund med vad som händer innan barnet biter. Om barnet brukar bitas i samband med en speciell situation är det lättare att förekomma barnet så att det går att undvika situationen.

Fäll ihop

Vad gör man om ens barn biter andra?

Vad gör man om ens barn biter andra?

Om man ser att ens barn biter ska man försöka att inte ge händelsen så mycket uppmärksamhet. Man ska inte skälla, men markera tydligt att det inte är okej att bita någon. Det räcker med att bestämt säga "Du får absolut inte bitas. Det gör ont på den andra!". Man kan låta barnet möta det andra barnet efteråt och låta personen berätta hur det kändes att bli biten.

För att ta barnets signaler på allvar behöver man också agera förebyggande. Istället för att fokusera för mycket på själva bitandet, kan man försöka fundera på hur och i vilka situationer man kan ge barnet positiv uppmärksamhet. Kanske kan man göra något tillsammans, eller bara vara närvarande med varandra och visa kärlek och bekräftelse. Att föra samtal eller göra roliga saker tillsammans skapar också tillfällen att prata om fina gemensamma minnen efteråt.

Fäll ihop

Vad gör man med barnet som blivit bitet?

Vad gör man med barnet som blivit bitet?

Man kan erbjuda sig att trösta barnet, visa att man förstår att det gör ont. Ibland räcker det med att blåsa på det bitna stället men ibland kan det också vara skönt att kyla eller smörja med en salva. Om det är ens eget barn som bitit, är det bra att berätta för barnets föräldrar vad som hänt och beklaga att man inte lyckades förhindra det.

Fäll ihop

Om ens eget barn blivit bitet

Om ens eget barn blivit bitet

Är det en engångsföreteelse är det bara att betrakta som en tråkig men vanlig erfarenhet. Om ens barn blir bitet upprepade gånger av samma barn bör man diskutera saken med det bitande barnets föräldrar. Om det sker det på förskolan är det bra att prata med personalen och fråga om rutinerna, huruvida barnen lämnas ensamma under leken eller sovstunden.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2011-05-06
Skribent:

Ingela Nordmark Lindberg, förskollärare och lekterapeut

Redaktör:

Maria Bång, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden