Vad kostar tandvård?

Sörmland

Tandvård för unga vuxna i Sörmland

Så fungerar tandvården för unga vuxna, 20-21 år:

Ditt allmänna tandvårdsbidrag som alla över 20 år har rätt till används. Det betalas ut av Försäkringskassan direkt till den tandvårdsklinik där du behandlas. Du behöver tacka ja till att använda dig av det allmänna tandvårdsbidraget. Din tandläkare frågar dig om det.

Har du redan använt ditt tandvårdsbidrag eller inte vill använda det får du betala en avgift som motsvarar bidraget. Den resterande kostnaden betalas av Landstinget Sörmland – fram till och med 31 december det år du fyller 21. Från 1 januari det år du fyller 22 får du själv betala det mesta av din tandvård.

Specialisttandvård ska utföras av Folktandvården Sörmland och är också kostnadsfri upp till det år du fyller 21 år.

Vad gäller?

Vad gäller?

Priset påverkas av flera saker

Avgifterna varierar mellan olika tandvårdsmottagningar eftersom prissättningen är fri. Därför kan det löna sig att jämföra priserna innan man väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket man behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal man är, vilka undersökningar och behandlingar man behöver och hur dyra de är.

Eftersom man, till skillnad från vanlig sjukvård, betalar en större del av kostnaden själv är det bra att ta reda på vad som gäller innan man går till tandläkaren eller tandhygienisten. Man bör alltid fråga vad en undersökning eller behandling kommer att kosta. Man har rätt att få veta vad en behandling kommer att kosta innan den påbörjas.

Fri tandvård för barn och ungdomar

Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala för den till och med sista december det år de fyller 21 år från och med 2017. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar oavsett om man går till en privat tandläkare eller folktandvården. I några landsting gäller en högre åldersgräns.

Man kan få ekonomiskt stöd för tandvård

Det statliga stödet för tandvård består av två delar och gäller från och med det år man fyller 22. Den ena delen kallas för det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, och innebär att man får ett tandvårdsbidrag på 150 eller 300 kronor per år, beroende på hur gammal man är.

Dessutom finns ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, som man får till förebyggande tandvård om man har en sjukdom som påverkar tänderna. Det behövs oftast ett läkarintyg som visar vilken sjukdom man har och ibland även ett salivprov. Särskilt tandvårdsbidrag är på 600 kronor per halvår.

Den andra delen kallas högkostnadsskydd för tandvård och börjar gälla när de så kallade referenspriserna för tandvård överstiger 3 000 kronor inom loppet av ett år. Man får då avdrag på delar av det som kostar mer än 3 000 kronor.

Man kan betala ett fast pris

Abonnemangstandvård fungerar som ett slags försäkring som man tecknar med en tandläkare, oftast i folktandvården. Man betalar en månadsavgift, en premie, oavsett om man behöver gå till tandläkaren eller inte. Om man sedan behöver en behandling som ingår i avtalet, till exempel en tandlagning, är den redan betald via premien. Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna.

Ibland kan man få billigare tandvård

Ibland kan man få tandvård för samma avgift som sjukvård. Då gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård, det vill säga att vården kostar högst 1 100 kronor under ett år.

Det gäller om man har en sjukdom och behöver tandvård som en del av behandlingen. Om man till exempel ska gå igenom en hjärtoperation får man inte ha några infektioner i munhålan. Då behöver man få behandling mot infektionen innan operationen.

Man kan också få tandvård för samma avgift som sjukvård om man har stort behov av omvårdnad i det dagliga livet eller omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vid vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller att man har problem med att sköta sin munhygien. Om man har ett läkarintyg på sin sjukdom och funktionsnedsättning kan man få tandvård för samma avgift som sjukvård.

Om man skadar tänderna

Om man skadar sig eller får problem med tänderna i samband med sitt arbete kan det räknas som en arbetsskada. Man gör en ansökan om ersättning till Försäkringskassan och skickar med kvitton eller fakturor. Försäkringskassan prövar om skadan räknas som arbetsskada. Om tandproblemen godkänns som arbetsskada kan man få ersättning för de undersökningar, behandlingar och resekostnader man haft till följd av skadan.

Även privata olycksfallsförsäkringar kan täcka kostnader för tandskador. Reglerna för vad som ersätts av försäkringen kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag.

Om man inte har råd med tandvård

Om man inte har ekonomisk möjlighet att betala för sin tandvård kan det finnas olika lösningar som gör att man ändå får råd. Till exempel kan man få hjälp att ansöka om ett lån eller dela upp kostnaden för att slippa betala allt på en gång.

För dem som inte blir hjälpta av vare sig lån, avbetalningsplaner eller billigare alternativ kan ibland socialbidrag vara en lösning.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2013-01-16
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gunilla Klingberg, övertandläkare, Mun-H-Center, Folktandvården Västra Götaland, Göteborg


Sörmland
Tillägg uppdaterade:
2013-12-18