Sjukresor

Du kan få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning. Du måste alltid betala en avgift själv, den så kallade egenavgiften. Hur hög egenavgiften är, bestämmer varje landsting eller region och beror på vilket färdsätt du väljer.

Privat bil, bussar och tåg är ett bra alternativ i många fall. Du kan även ha rätt till att åka med taxi, men det är den som ger dig vård som beslutar om detta. Beslutet grundar sig på din medicinska status.

Varje landsting eller region bestämmer vilka resor som ska ersättas.

Läs mer om vad som gäller i ditt landsting eller region:

Senast uppdaterad:
2014-06-18
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lena Larsson Martinsson, sektionschef för Sjukresor, Västra Götalandsregionen