یاساکان و مافه‌کان
Regler och rättigheter

یاساکان و مافه‌کان
Regler och rättigheter

دووگیان
Graviditet

دووگیان
Graviditet

نیشانه‌/ نه‌خۆشیی
Symtom/sjukdomar

نیشانه‌/ نه‌خۆشیی
Symtom/sjukdomar