Plötslig hörselnedsättning – sudden deafness

Allmänt

Att man plötsligt tappar hörseln på ett öra kan vara obehagligt men beror nästan aldrig på något allvarligt. Hörselnedsättningen kan antingen komma snabbt eller också gradvis under flera dygn.

Oftast kan läkaren inte hitta någon särskild orsak vid en undersökning. Men ibland kan hörselnedsättningen bero på en virusinfektion eller på att man utsatts för något starkt ljud som har skadat hörselcellerna.

Det kan också finnas ovanligare orsaker till hörselnedsättningen som kan upptäckas av läkaren. Den kan bero på något problem med hörselnerven eller snäckan, där hörselorganet sitter. Då kan det vara viktigt att man får behandling för att minska risken att besvären blir bestående.

Även om hörselnedsättningen för det mesta går över av sig själv inom ett par veckor, är det ändå viktigt att man gör en kontroll hos läkaren.

Symtom

Besvären innebär att man hör sämre eller helt tappar hörseln, oftast bara på ena örat. Det kan också känns som att man har lock för örat. Ibland kan man också få tinnitus, yrsel, illamående eller kräkningar.

Behandling

Om läkaren inte hittar någon särskild orsak brukar det vanligaste rådet vara att vila och undvika fysisk och psykisk ansträngning för att de skadade hörselcellerna ska återhämta sig. Man bör också försöka undvika att utsätta det skadade örat för höga ljud under åtminstone en vecka. Om det behövs kan man använda hörselskydd.

Ibland får man behandling med kortison i form av tabletter för att minska svullnaden i örat.

När ska man söka vård?

Om man får plötslig hörselnedsättning ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 om vart man ska vända sig.
Senast uppdaterad:
2011-03-22
Skribent:

Stefan Bremberg, läkare, specialist i allmänmedicin, Capio Citykliniken, Lund