Kallbrand

Allmänt

Blodcirkulationen i en kroppsdel kan allvarligt försämras om man har till exempel diabetes, allvarlig åderförfettning eller har fått en svår köldskada. Om man inte får vård kan kroppsdelen eller delar av den dö. Det kallas för kallbrand eller gangrän och är vanligast i fingrar, fötter, tår eller ben.

Kallbrand i sår som är infekterade brukar kallas fuktig. Bakterier bildar då gifter och det kan ibland finnas risk att infektionen sprids till området runt omkring eller till andra delar av kroppen.

Så kallad torr kallbrand kan man få om man förfryser sig. Då har man inte en infektion och kallbranden sprider sig inte utanför det område där man har fått den.

Symtom

När en kroppsdel håller på att dö blir området först rött, svullet och gör mycket ont. Sedan mörknar vävnaden och blir nästan svart. Man kan också få feber. När vävnaden är död gör det inte ont där längre. Om det är en fuktig kallbrand börjar den döende kroppsdelen lösas upp och kan även lukta illa.

Behandling

Om man har kallbrand brukar man få smärtstillande medicin. Man får också antibiotika om det behövs.

Har man torr kallbrand lossnar vävnaden av sig själv när den har dött. Om man får fuktig kallbrand i en kroppsdel måste den inte sällan opereras bort. Annars kan de gifter som har bildats sprida sig till resten av kroppen.

När ska man söka vård?

Om man har sår eller köldskador som inte läker som de ska bör man kontakta en vårdcentral.

Har man mycket ont i en kroppsdel med sår eller köldskador ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Senast uppdaterad:
2011-05-12
Redaktör:

Fredrik Blomstrand, 1177.se

Granskare:

Katarina Palm, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Medicinkliniken, Karlskoga lasarett