Atrovent Nasal

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Atrovent Nasal?

Atrovent Nasal är en medicin som används mot rinnsnuva. Det kan till exempel användas vid pollenallergi.

Det är ett så kallat antikolinergt läkemedel och det verksamma ämnet är ipratropiumbromid.

Recept och högkostnadsskydd

Atrovent Nasal är nässprej som finns i två olika styrkor. Sprejen i styrkan 42 mikrogram per dos använder man en kort period vid rinnsnuva orsakad av förkylning, medan den lägre styrkan, 21 mikrogram per dos, används längre tid vid långvarig rinnsnuva. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

De körtlar i näsan som bildar snuva har speciella mottagarceller och på dessa cellers yta finns så kallade kolinerga receptorer. Det verksamma ämnet i medicinen, ipratropiumbromid, blockerar dessa receptorer. Då minskar rinnsnuvan.

Vid förkylning kommer effekten inom 2 timmar och varar upp till 6 timmar.

Vid långvarig rinnsnuva får man oftast viss effekt efter några dagar, men full verkan av medicinen kommer först efter flera veckors behandling.

Hur tar man medicinen?

För att man ska få rätt dos är det viktigt att man följer bruksanvisningen som följer med medicinförpackningen. Om man känner sig osäker kan man be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal visa rätt sprejteknik.

Första gången man använder nässprejen, eller om man inte har använt den på ett dygn, kan man spreja i luften ett par gånger till dess en jämn dusch kommer från sprejflaskan. Då vet man att den fungerar som det är tänkt.

Behandlingen behöver ofta pågå så länge man har besvär.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen varierar från person till person.

En vanlig dos för vuxna vid kronisk rinnsnuva är 2 sprejningar i varje näsborre 2-3 gånger dagligen, av sprejen i styrkan 21 mikrogram per dos.

En vanlig dos för snuva vid förkylning är 2 sprejningar i varje näsborre 3-4 gånger om dagen i fyra dagar, av sprejen i styrkan 42 mikrogram per dos.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel irritation i näsan eller näsblödningar. Man kan också bli torr i näsan eller munnen. Om man blir torr i munnen ökar risken för hål i tänderna. Det är därför viktigt att vara extra noga med att borsta tänderna under den tid man använder medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller ipratropiumbromid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av det verksamma ämnet.

Exempel på nässprej som innehåller ipratropiumbromid är Otrivin Comp, som även innehåller xylometazolin, ett ämne som motverkar nästäppa.

Det finns också läkemedel med ipratropiumbromid som man andas in, till exempel Atrovent och Combivent, som även innehåller salbutamol, en så kallad beta-2-stimulerare som verkar luftrörsvidgande.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-05-10
Skribent:

 

Granskare:

Morgan Andersson, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset i Lund.