Airomir och Airomir Autohaler

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Airomir och Airomir Autohaler?

Airomir och Airomir Autohaler är läkemedel som man andas in för att vidga luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det är ett så kallat beta-2-stimulerande läkemedel och det verksamma ämnet är salbutamol.

Medicinen används i första hand för att snabbt lindra akuta besvär.

Recept och högkostnadsskydd

Airomir och Airomir Autohaler finns som sprej som man andas in. Varje inhalation ger 0,1 milligram salbutamol och sprejen innehåller 200 doser. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Astma är en sjukdom som drabbar de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När man har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas. Medicinen häver den här muskelkrampen i luftvägarna genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma där man får andnöd anfallsvis. Man blir andfådd, man kan få slemhosta och det kan väsa och pipa när man andas. Medicinen kan lindra symtom som till exempel andnöd.

Medicinen börjar verka inom några minuter och effekten varar i minst fyra timmar. Medicinen kallas därför för en kortverkande beta-2-stimulerare.

Hur tar man medicinen?

När man andas in genom inhalatorn följer medicinen med inandningsluften ner i luftrören, där medicinen verkar.

Om man använder Airomir Autohaler behöver man bara tänka på att andas in djupt och långsamt genom munstycket för att få i sig rätt dos. Airomir Autohaler används därför när man har svårt att trycka på sprejflaskan samtidigt som man andas in, vilket man ska göra när man använder Airomir.

Utförlig bruksanvisning för hur man andas in medicinen finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att man följer bruksanvisningen för att vara säker på att andas in rätt dos. Om man känner sig osäker kan man be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

Airomir, inhalationssprej

Man ska skaka sprejen innan man andas in medicinen. Då blandas innehållet ordentligt och man får i sig rätt mängd av det verksamma ämnet. Första gången man använder medicinen ska man spreja några gånger ut i luften. Det bör man även göra om man inte har använt medicinen på ett par veckor. Utförligare instruktioner finns i bruksanvisningen som följer med medicinförpackningen.

Sprejen är slut när man inte känner av vätskan när man skakar flaskan.

Medicinen förvaras i rumstemperatur. Man ska undvika att förvara medicinen i direkt solljus eller värme. Sprejflaskan fungerar även om den är kall, ner till minus 10 grader.

Airomir Autohaler

Man ska skaka sprejen innan man andas in medicinen. Då blandas innehållet ordentligt och man får i sig rätt mängd av det verksamma ämnet. Första gången som man använder medicinen ska man spreja några gånger ut i luften. Det bör man även göra om man inte har använt medicinen på ett par veckor. Utförligare instruktioner finns i bruksanvisningen som följer med medicinförpackningen.

Autohalern är tom när man inte känner av vätskan när man skakar den lätt, eller när det inte kommer någon puff när man trycker av den.

Medicinen förvaras i rumstemperatur. Man ska undvika att förvara medicinen i direkt solljus eller värme. Autohalern fungerar även om den är kall, ner till minus 10 grader.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosen varierar från person till person. En vanlig dosering för vuxna och barn över 12 år är 1-2 inhalationer vid behov. Man ska inte ta mer än 16 inhalationer per dag.

För barn under 12 år är en vanlig dosering 1 inhalation vid behov. Barn ska inte ta mer än åtta inhalationer per dag.

Viktigt

Om man har astma och regelbundet behöver ta flera doser per dygn bör man kontakta läkare. Man kan då behöva annan behandling.

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av medicinen uteblir eller minskar ska man omedelbart kontakta läkare. Man kan behöva annan behandling.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som till exempel darrningar, hjärtklappning eller kanske muskelkramper, särskilt i början av behandlingen. De här biverkningarna brukar försvinna när man tagit medicinen en tid.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur den drivgas som medicinen innehåller, norfluran, fungerar under graviditet. Det verksamma ämnet i sig, salbutamol, går att använda vid graviditet.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller salbutamol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på läkemedel som innehåller salbutamol är

Salbutamol finns även i medicinerna Combivent, Ipramol och Sapimol, men då i kombination med ett annat luftrörsvidgande ämne, ipratropium.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-05-17
Skribent och redaktör:

Granskare:

Helena Almer, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö