Fobiträning

Allmänt

En fobi är en starkt överdriven rädsla för något, till exempel spindlar, eller en situation, till exempel att flyga. En fobi är inte farlig men den kan vara jobbig och man kan känna att man blir begränsad av rädslan. Om man vill bli av med en fobi kan man prova fobiträning.

Fobiträning är en form av terapi som oftast utförs hos särskilt utbildade terapeuter. Behandlingen innebär att man får möta det man är rädd för och steg för steg lära sig att övervinna rädslan.

Förberedelser

Det är viktigt att man är starkt motiverad eftersom fobiträningen kan vara obehaglig och mycket tidskrävande. Man kan också behöva stöd och hjälp från närstående.

Hur går behandlingen till?

Oftast genomförs behandlingen tillsammans med en terapeut. Det finns också olika former av självhjälpsbehandlingar som kan fungera.

Först sätter man upp mål för behandlingen, till exempel att kunna hantera olika situationer som man är rädd för. Därefter gör man en lista över situationer som man är rädd för och rangordnar dem, från den minst obehagliga till den mest obehagliga situationen. Sedan får man, med stöd av psykoterapeuten, försätta sig i de olika situationerna och lära sig att stanna kvar i situationen tills obehaget minskar. Oftast börjar man med en situation som man tycker är medelsvår, och ökar sedan svårighetsgraden. Man lär sig på det sättet att handskas med rädslan och att hantera situationen.

Det varierar hur lång tid det tar att gå igenom behandlingen, men ofta handlar det om flera månader.

Hur mår man efteråt?

Om fobiträningen går bra minskar eller försvinner fobin. Troligtvis kan man fortfarande känna sig spänd i situationer som man tidigare var panikslagen inför, men inte så mycket att man måste undvika dem.

Senast uppdaterad:
2011-03-14
Skribent:

Katrin Hint, läkare, specialist i allmänmedicin och kirurgi, Stockholm.