Vaccination mot TBE

Allmänna råd

Allmänna råd

TBE, som även kallas fästingburen hjärninflammation, sprids med fästingar. Vaccination mot TBE rekommenderas om man ska vistas på landsbygd där risken för smitta är stor, till exempel Åland, vissa områden i centrala och östra Europa samt Sibirien i Ryssland. Risken är mindre i Sverige men man kan också smittas av TBE i delar av vårt land, och vaccination rekommenderas därför om man är fast boende eller vistas längre perioder på landsbygd i dessa områden.

Så går vaccinationen till

Man vaccineras mot TBE vid flera tillfällen. Grundvaccineringen består av tre doser. För att få ett bra skydd rekommenderas att man tar två doser med en till tre månaders mellanrum det första året. Den tredje dosen tar man fem till tolv månader senare, vilket gör att man är skyddad i tre år.

För att behålla skyddet tar man dos fyra tre år efter tredje dosen och därefter rekommenderas en påfyllnadsdos vart femte år.

Om man har fyllt 60 år när vaccinationen mot TBE påbörjas brukar man sammanlagt få fyra doser inom det första året. Det innebär att man får en extra dos två månader efter de två första samt ytterligare en dos när fästingssäsongen närmar sig året därpå. De som inte fått någon extra dos två månader efter de två första doserna rekommenderas istället att ta en extra dos två månader efter nästa ordinarie tillfälle. Detta gäller till och med den ordinarie dos som tas efter tre år. Efter att man då totalt sett har fått fem doser räcker det med en påfyllnadsdos vart femte år.

Om man har glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat behöver man inte börja om från början. Man tar då en dos och därefter följer man vaccinationsschemat som vanligt.

Om risken för smitta är mycket hög finns det snabbvarianter av vaccinationen. De ger ett betydligt sämre skydd men är bättre än att inte vaccineras.

Man brukar få sprutan med vaccinet på utsidan av överarmen.

Graviditet, amning och vaccination

All erfarenhet visar att man kan vaccineras mot TBE när man är gravid och när man ammar.

Barn och vaccination

Barn som är äldre än ett år kan vaccineras mot TBE med samma intervall som vuxna. Små barn brukar få sprutan med vaccin på framsidan av låret, äldre barn brukar få sprutan på överarmens utsida.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland bli svullen, röd och öm där man fick sprutan. En del kan även exempelvis få ont i huvudet och må illa, men det är sällsynt. Barn kan få feber. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2014-05-15
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna