Senast reviderad 2009-02-06

Är det farligt att jobba i mörkrum om man är gravid?

Fråga

Jag är gravid och är anmäld till en fotokurs. Är det farligt för barnet att jag vistas i ett mörkrum?

Svar

Av din fråga att döma förmodar jag att du funderar över lösningsmedel som kan komma att användas på labbet. När det gäller graviditet och arbetsmiljö finns det regler när det gäller hantering av lösningsmedel. Detta övervakas av Arbetsmiljöverket. Det finns förstås inte motsvarande regler för vad man gör på fritiden, då intensiteten eller volymen för exponeringen vanligen inte blir densamma.  

På kliniken för Arbets- och Miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg skriver man "...avråder från arbeten eller fritidssysselsättningar som medför måttlig till hög exponering för lösningsmedel, särskilt under graviditetens första tre månader" samt "Låggradiga eller kortvariga exponeringar innebär vanligen ej någon riskfaktor."

Är detta ett tillräckligt svar för att du ska kunna ta ställning till hur du ska göra? Om inte, så föreslår jag att du talar med din barnmorska på mödravårdscentralen.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin