Senast reviderad 2012-01-04

Kan vi göra något åt vår dotters skolios?

Fråga

Vår dotter på snart sju år röntgades för ett år sedan och då konstaterades en bröstryggskolios på tio grader. Nu vill läkaren röntga på nytt för att se en eventuell förändring.

Kan vi som föräldrar göra något för hennes skolios? Ska hon undvika vissa saker eller göra vissa övningar? Hon har inga besvär av ryggen.

 

Svar

Skolios innebär en avvikande krökning och vridning i ryggraden. Det finns en text på 1177.se som på ett utförligt sätt beskriver vad skolios är.

Att ha en lindrig skolios innebär inte någon ökad risk för ryggsmärtor och inte heller för andra komplikationer. Måttlig skolios ger i första hand kosmetiska problem. Svår skolios innebär däremot rotation av bröstkorgen och risk för påverkan på lungor och hjärta. Med svår brukar man mena skolioser på 50-60 grader och mer.

Problemet är att innan ett barn växt klart går det inte att säkert säga hur skoliosen kommer att utveckla sig med tiden. Risken är ökad för dem som har fått en konstaterad skolios innan menstruationen börjar, och likaså om barnet är yngre.

Utvecklingen av skoliosen är starkt kopplad till hur fort barnet växer. Det betyder att det kan ske snabba förändringar när barnet växer. Därför är det viktigt med regelbundna kontroller.

Kontrollerna kan i mycket lindriga fall göras med hjälp av enkla mätningar. Det är så barnens ryggar undersöks vid hälsokontrollerna i skolan. I övrigt görs uppföljningarna, precis som du skriver, med hjälp av både läkarbesök och röntgenundersökningar. Hur lång tid det ska gå mellan undersökningarna kan variera utifrån barnets ålder och tillväxt.

Vid lindriga skolioser finns inte någon metod för att bromsa förloppet. Behandling, och då i första hand med korsett, kan bli aktuell om det blir en ökande krökning på minst 25 grader hos ett barn som fortfarande växer. Genom kontrollerna finns möjlighet att snabbt fånga upp dessa barn. Korsettbehandlingen kan nämligen bromsa den fortsatta ökningen.

När det gäller barnets aktiviteter finns det inga begränsningar. Barnet ska vara med på skolidrotten, och gärna också delta i annan fysisk aktivitet. Risken för skador är inte ökad. För att stimulera till träning så remitteras barn med skolios ibland till sjukgymnast för att uppmuntras till träning av rygg- och bukmusklerna. Det finns däremot inte något sätt att med hjälp av träning minska skoliosutvecklingen.

 

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin