Ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen

Sammanfattning

Sammanfattning

Teckentolkad information finns.1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar dygnet runt på frågor om vård. Du får medicinska råd av erfarna sjuksköterskor och hänvisas rätt om du behöver besöka vården.

Visa mer

Så hjälper sjuksköterskorna dig

Så hjälper sjuksköterskorna dig

Sjuksköterska pratar med patient i telefon på 1177 SJukvårdsrådgivningen i Skåne.Sjuksköterska på 1177 i Skåne. Foto: Christiaan DirksenSjuksköterskornas uppgift är att först lyssna på dig som ringer och sedan ställa frågor. De är utbildade att följa en särskild samtalsprocess.

Varje samtal är unikt och får ta den tid som krävs. Utifrån de symtom som beskrivs bedömer sjuksköterskan vårdbehovet och vägleder till rätt vård.

Det är däremot inte sjuksköterskans uppgift att ställa diagnos.

Öppet dygnet runt

1177 Sjukvårdsrådgivningen har öppet dygnet runt alla dagar i veckan och är ett komplement till din vårdcentral. 1177 Sjukvårdsrådgivningen ger också information om jourhavande tandläkare under lördagar, söndagar och helgdagar.

Du kan välja att bli uppringd

Om det är många som ringer till 1177 Sjukvårdsrådgivningen samtidigt, kan du använda möjligheten att bli uppringd. Du behåller din plats i kön.

Ditt samtal journalförs och spelas in

Alla samtal till 1177 Sjukvårdsrådgivningen journalförs och spelas in. Inspelningarna används för att kunna göra kvalitetsuppföljningar. De används också vid patientklagomål, för att klarlägga omständigheterna kring hanteringen av ett ärende, och som underlag vid eventuella anmälningar till Socialstyrelsen.

Vid akut, livshotande tillstånd, ring 112.

 

Fäll ihop

Sjukvårdsrådgivning via texttelefon

Sjukvårdsrådgivning via texttelefon

Om du har ett hörsel- och /eller talhandikapp kan du ringa den nationella sjukvårdsrådgivningen via texttelefon, telefon 0771-11 77 99.

Fäll ihop

Sjukvårdsrådgivning från utlandet

Sjukvårdsrådgivning från utlandet

Om du vill nå 1177 Sjukvårdsrådgivningen när du är utomlands, ring + 46 771 11 77 00. Samtalet prioriteras så att du inte behöver vänta länge.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2010-12-21
Skribent:

Anna Möller

Granskare:

Mona Zadig