Kriminalitet

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar. Det innebär att man på något sätt bryter mot lagen, som till exempel att man gör ett inbrott eller skadar andra. Domstolen beslutar sedan om man har gjort ett brott och vilket straff man ska få. Det står också i lagen.

Om man är under 15 år och gör ett brott kan man inte straffas, men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna och socialtjänsten.

Från 15 års ålder kan man bli straffad om man begår ett brott.

Även om det bara är en person som begår brottet påverkas ofta hela familjen på olika sätt. Kanske känner man skam och skuld över det som har hänt, även om man själv inte har gjort något.

Om en förälder gör ett brott är det aldrig barnets fel. Man får tycka om sin förälder precis så mycket man vill även om man själv eller andra tycker att det var dåligt att göra själva brottet.

Om någon i familjen har gjort ett brott

Om någon i familjen har gjort ett brott

Om man har gjort ett brott kan man hamna i fängelse. Om man var psykiskt sjuk när man gjorde brottet kan man istället få på vård på ett speciellt sorts sjukhus som kallas för rättspsykiatrisk klinik.

Om någon i familjen sitter i fängelse eller får vård i rättspsykiatrisk klinik kan det kännas på många olika sätt och man kan ha många frågor och tankar. Då kan det vara ett stöd att läsa om eller få kontakt med andra som är i samma situation.

Kriminalvårdens barnsidor kan du som är barn eller ungdom bland annat läsa om andra barn och ungas berättelser och tankar. Du kan också dela med dig av din egen berättelse, läsa om hur en dag i fängelset ser ut och när du får hälsa på.

På Kriminalvårdens webbplats finns också information för dig som är vuxen närstående till någon som är dömd för brott eller om du själv är dömd till fängelse.

Bufff är en förening som ger stöd till barn och deras familjer där någon har gjort ett brott.

För barn finns Min fria plats där bland annat Darin och Diana berättar om varsin förälder som som sitter  i fängelse .

Brottsrummet.se hittar du fakta om brott för unga. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har tagit fram sidan.

Fäll ihop

Stöd för att bryta ett kriminellt beteende

Stöd för att bryta ett kriminellt beteende

Ibland kan det vara svårt att bryta ett kriminellt beteende, även om man vill. Men det finns stöd för att man ska kunna hitta vägar tillbaka.

Kriminellas revansch i samhället, KRIS, är en kamratförening som står för hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Här kan du som önskar ta dig ur ett kriminellt beteende få stöd.  KRIS finns både som riksförening och det finns också lokalföreningar på olika håll i landet.

Fäll ihop

Boktips

Boktips

Min pappa, Frida Söderberg, 2011

Lättläst information om rättpsykiatri och psykisk ohälsa kopplat till barns tankar runt det. Boken handlar om 7-åriga Filippa vars pappa är dömd till rättspsykiatri efter ett svårt brott.

Farsan, Frida Söderberg, 2011

Filippas 15-årige bror William berättar ur en tonårings perspektiv. Anpassad information om rättspsykiatri för tonåringar.

Fäll ihop

Sök hjälp och stöd i Skåne

Skåne

Sök hjälp och stöd i Skåne

Hjälp och stöd för barn och unga

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt? Du som är barn eller ungdom kan få rådgivning, hjälp och stöd i olika situationer.

Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och det finns många stödgrupper, föreningar och organisationer som är bra att prata med. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt. Inom barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård ges bedömningar och utredningar av tillstånd/diagnoser.

Kontakta barnhälsovården om barnet är under sex år. Är barnet äldre kontaktar du i första hand lärare eller specialpedagog på barnets skola.

En väg in - 020-51 20 20
En väg in är det telefonnummer barn och unga (0-18 år) för psykisk ohälsa samt vårdnadshavare kan ringa för hjälp eller rådgivning, telefon: 020-51 20 20, vardagar 08.00-16.30.  

Första linjen
Du kan även vända dig till Första linjen, som är en ingång till vård och stöd för dem, från 6 år upp till 18 år, med lättare problem. 

I din kommun

I din kommun kan du vända dig till elevhälsan. Via länken nedan hittar du stöd och hjälp för unga i Skånes alla kommuner.

Patient- och närståendeföreningar

Patient- och stödföreningar kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

I Skåne finns många patient- och närståendeorganisationer för personer som har kontakt med psykiatrin. Där finns möjligheten att träffa andra i liknande situationer.

Telefonjourer

Om man inte vill prata med någon närstående kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Publicerad:
2013-06-20
Redaktör:

Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden


Skåne
Tillägg uppdaterade:
2014-07-28
Redaktör:
Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne