Tidningen Hälsa & Vård

I tidningen Hälsa & Vård kan du läsa om egenvårdsråd, vanliga sjukdomar och om hur du söker vård i Region Skåne. Tidningen Hälsa & Vård finns inte längre, men du kan läsa gamla nummer.

  • Omslag tidningen Hälsa & Vård nr 2 2013.

    Tidningen Hälsa & Vård nr 2 2013.

Region Skånes tidning Hälsa & Vård delades tidigade ut till alla hushåll i Skåne två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Tidningen görs inte längre, idag finns istället tidningen Leva i Skåne, som kommer att delas ut till hushållen i Skåne två gånger under 2015.

Sista numret av Hälsa & Vård

Läs Hälsa & Vård nr 2 2013 som e-tidning

I detta nummer, som är ett temanummer om vårdval, kan du bland annat läsa om:

Ny blodcentral vid Station Triangeln

Den nyöppnade blodcentalen vid Station Triangeln underlättar för både pendlare och Malmöbor att ge blod till eller från jobbet.

Val av barnavårdcentral

Möt föräldrarna Sara och Håkan Evertsson som inte ville att geografin skulle avgöra vid valet av barnavårdscentral. ”Det är tre gånger längre dit, men vi tyckte det verkade bra med flera verksamheter under samma tak”, säger Sara.

KBT – kognitiv beteendeterapi

KBT-behandlingen gav Stefan redskap som hjälpte honom hantera sitt utmattningssyndrom och arbete på ett bättre sätt. Läs mer om hur man går tillväga för att välja KBT-mottagning.

Multimodal smärtbehandling underlättar vardagen

Med hjälp av MMS – multimodal smärtbehandling kan patienter med långvarig smärta få hjälp. Träffa Richardt Rasmusson som tack vare behandlingen har lättare att hantera sin nacksmärta idag. Läs mer om hur man går tillväga för att välja MMS-mottagning.

Ungdomsmottagningen på hjul

Till sommaren kommer den mobila ungdomsmottagningen, en inredd lastbil, att besöka Svedala, Skurup och Sjöbo.

Första linjen-mottagning

Första linjen-mottagningar hjälper ungdomar som lider av lätt till måttlig psykisk ohälsa. Erik fick hjälp för sin panikångest hos första linjen-mottagningen i Kristianstad.

Så undviker du fall

Fallskador räknas idag som ett av de största hälsoproblemen hos äldre. Eva Nordell, sjukgymnast, går igenom tips för hur man undviker fallriskerna i hemmet.

Vårdkatalogen

Uppgifter om vårdcentraler, barnavårdscentraler och andra mottagningar samlas i en särskild telefonkatalog, Vårdkatalogen. Du hittar alltid de senaste kontaktuppgifterna till vården här på 1177.se under Hitta och jämför vård.

Taltidning och teckentolkning

För personer med synskador finns tidningen inläst på cd-skiva som kan beställas via Skånes taltidning. För döva finns tidningen som teckentolkade filmer på Region Skånes teckentolkade sidor samt på kommun- och sjukhusbibliotek. Tidningen kan också beställas i punktskrift hos SRF Skåne.
Senast uppdaterad:
2013-12-03
Redaktör:

Nina Håkansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Kristina Happstadius-Trägårdh, projektledare Hälsa & Vård, Region Skåne