Hallux valgus - snedställd stortå

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Hallux valgus innebär att stortån är sned och pekar mot de andra tårna. Ibland trycks också tåleden ut vilket gör att det blir en knöl på sidan av foten. Det kan göra det svårt att hitta skor som passar och inte klämmer foten.

Nio av tio som får hallux valgus är kvinnor. Det vanligaste är att besvären börjar i medelåldern, även om man kan få besvär redan som tonåring.

Symtom

Vanliga besvär är att

  • stortån vinklas och dras mot de andra tårna
  • det uppstår en knöl med röd och irriterad hud på sidan av foten som ibland kan göra ont.

Behandling

De flesta behöver ingen behandling eftersom det brukar räcka med att använda breda skor med gott om utrymme för foten.

Om detta inte hjälper kan man få behandling i form av särskilda skoinlägg, specialgjorda bandage eller fotvård. Om man har svåra problem kan man behöva opereras.

När ska man söka vård?

Oftast behöver man ingen vård, men om man behöver hjälp att lindra sina besvär kan man kontakta en vårdcentral eller ringa sjukvårdsrådgivningen.

Visa mer

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

  • Om man har hallux valgus kan tåleden tryckas ut. Då ser det ut som att en knöl har bildats där tåleden kommer åt skon.

Sned stortå och platt framfot

Hallux valgus är latin och betyder sned stortå. När hallux valgus utvecklas börjar det med att den främre delen av foten blir plattare och bredare. Sedan börjar stortån vinklas mot de andra tårna.

Om man har hallux valgus räcker det oftast med att man skaffar skor som är anpassade till fötterna. Ibland kan hallux valgus göra att man får ont i fötterna. Då kan man behöva speciella bandage och hjälpmedel. Det kan man få köpa hos en ortopedteknisk avdelning på sjukhuset, på apotek eller i sjukvårdsaffärer. En del personer har så svåra problem att de måste opereras.

Ärftliga faktorer påverkar tårna

Sneda stortår är mycket vanligare hos kvinnor än bland män. Det är vanligast att besvären börjar i medelåldern, även om man kan få hallux valgus som tonåring. Om sneda stortår utvecklas när man är ung har besvären ofta ärftliga orsaker. Risken är större att man får hallux valgus om tån närmast bredvid stortån är lång. I västvärlden är hallux valgus mycket vanligt, medan sjukdomen inte förekommer lika mycket i länder där man inte använder skor så ofta. Det finns inga säkra belägg för att trånga och spetsiga skor skyndar på hallux valgus, däremot kan besvären förvärras.

Lindra besvär av sneda tår

Man kan själv förebygga och lindra besvär av sneda stortår genom att använda en stadig sko med gott om plats för foten. Det kan vara bra att tänka igenom hur dagen kommer att se ut och välja skor därefter. En sko som passar för festen kan vara mindre lämplig för promenaden hem. Kanske behöver man ta med ett extra par skor.

Fäll ihop

Symtom och diagnos

Symtom och diagnos

  • Bilden visar hur en hammartå ser ut

    Hallux valgus kan göra att tån närmast bredvid stortån blir krokig och lägger sig över eller under stortån, så kallad hammartå.

Bredare fot och ömma tår

Om man får hallux valgus börjar det med att fotvalvet mellan stortån och lilltån plattas ut. Den främre delen av foten blir lite bredare och ofta behöver man större skor än tidigare.

När framfoten har plattats ut vinklas stortån och dras mot de andra tårna. Det kan medföra tryck och skav på andra tån, ibland kan man också få sår.

Tåleden trycks ut

Om man har hallux valgus kan ibland tåleden tryckas ut från foten. Då kan det se ut som att en knöl har bildats där leden kommer åt skon. Det beror på att det under huden finns en liten slemsäck som lätt svullnar när den utsätts för tryck. Huden blir då ofta röd och irriterad. Den uttryckta leden kan göra det svårt att hitta skor som passar och inte klämmer foten.

Hammartå

Hallux valgus kan göra att tårna närmast stortån får ont om plats. Det kan leda till att tån intill stortån, men ibland också flera tår, kröks. Det kallas hammartå eftersom de små lederna i tån är böjda så att tån liknar en hammare. Den tå som ligger över eller under hammartån kallas överridande eller underridande tå.

Inga särskilda undersökningar

En läkare brukar kunna fastställa att man har hallux valgus genom att titta och känna på fötterna. Några särskilda undersökningar utöver det behövs inte.

Fäll ihop

Vård och behandling

Vård och behandling

  • Om man har svåra problem av hallux valgus får man genomgå en röntgen för att ortopeden ska kunna välja bästa operationsmetod. Ofta går operationen ut på att göra framfoten smalare.

Bra skor och inlägg

I de flesta fall behöver man inte söka hjälp hos läkare för hallux valgus eftersom det brukar räcka med att använda bra skor med gott om utrymme för foten. Det kan vara bra att komplettera med ett inlägg som lyfter fotvalvet mellan stortån och lilltån om man har hammartå. Ett sådant inlägg kallas ibland för främre pelott. Det finns också så kallade tryckavlastande ringar, mjuka ringar av skumgummi, som man kan lägga över ömma förhårdnader. Ringarna kan man köpa på apotek eller i affärer som specialiserat sig på fotvänliga skor.

Man kan prova ut olika specialgjorda bandage eller inlägg som kan räta ut stortån lite.

Ta hand om förhårdnader

Fotvård kan lindra smärta i fötterna om man har hallux valgus. Om man har förhårdnader kan man mjuka upp dem med ett fotbad i kroppsvarmt vatten i cirka 20 minuter. Sedan filar man försiktigt ner den hårda huden med en fotfil och avslutar med att smörja in fötterna med en mjukgörande kräm.

Om man själv har svårt att sköta om sina fötter kan en fotvårdsspecialist hjälpa till.

Bedömning för operation

Ibland kan sneda tår leda till så svåra problem att man behöver opereras. Då kan man kontakta vårdcentralen där läkaren gör en bedömning. Om man är i behov av en operation får man en remiss till en ortopedklinik.

För att ortopeden ska kunna komma fram till vilken operationsmetod som passar bäst får man genomgå en röntgenundersökning. Det finns många olika operationsmetoder för hallux valgus, men alla går ut på att minska bredden på mellanfoten.

Smalare fot efter operation

Den vanligaste metoden för att operera hallux valgus heter Chevronosteotomi. Syftet med operationen är att göra framfoten smalare och räta upp stortån.

Först opereras mellanfotsbenet så att stortån kan förskjutas mot lilltåsidan. Det gör att bredden på framfoten minskas. Sedan fixeras benet med hjälp av en skruv. Under ingreppet får man lokalbedövning eller sövs med narkos. Efter operationen fixerar läkaren stortån med tejp eller ett mjukt förband.

Oftast kan man åka hem samma dag. Efter två veckor tas stygnen bort. Då får man ofta ett nytt förband som man har kvar i ytterligare fyra veckor.

Man har ofta sneda tår på båda fötterna, men vanligtvis opereras en fot i taget när stortån ska rätas ut. Det kan vara svårt att ta sig fram om man har opererat bägge fötterna samtidigt och har ont i dem.

Bra att sluta röka

Om man röker är vinsterna många med att sluta inför en operation. Såren läker snabbare, blodcirkulationen och konditionen förbättras så att man fortare återhämtar sig. Man bör helst sluta röka helt, men om det inte lyckas så är det bra om man kan avstå från rökning före operationen och även de första veckorna efteråt. Om man behöver hjälp att sluta röka kan läkaren berätta vilket stöd som finns att få.

Efter operationen

Ofta behöver man vila de första dagarna efter operationen. För att minska svullnader på fötterna kan det vara bra att låta dem vila på en liten pall eller liknande.

Efter operationen brukar man få en specialsko som ska användas i sex veckor. Med de skorna kan man belasta foten försiktigt och gå kortare sträckor redan första dagen efter ingreppet. Behöver man kryckor brukar man kunna få låna det.

De första dygnen efter operationen kan man ha ont men sedan minskar värken. Smärtan kan lindras med olika värktabletter. I första hand bör receptfria värktabletter användas av typen paracetamol, till exempel Alvedon. Paracetamol använt i rätt dos ger få eller inga biverkningar.

Eftersom foten svullnar när den opereras kan det vara svårt att använda vanliga skor två till tre månader efter operationen. Ibland kan svullnaden sitta i upp till sex månader.

Hur länge man behöver vara sjukskriven beror på hur fysiskt tungt arbete man har och hur mycket man behöver röra sig på jobbet. Arbetar man vid skrivbord och sitter mycket kan det räcka med en veckas sjukskrivning men om man står eller går mycket i sitt arbete kan det behövas upp till åtta veckor.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-10-31
Skribent:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad.

Redaktör:

Ernesto Martinez

Granskare:

Maria Cöster, överläkare, Ortopediska kliniken, Länssjukhuset, Kalmar.

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge