Probecid

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Probecid?

Probecid är ett läkemedel som används förebyggande vid gikt. I vissa fall kan medicinen även användas för att förstärka effekten av penicillin.

Probecid tillhör en grupp läkemedel som gör att urinsyran snabbare försvinner ur kroppen. Det verksamma ämnet är probenecid.

Recept och högkostnadsskydd

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Probecid finns som tabletter i styrkan 500 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Så här fungerar medicinen

Gikt är en ledsjukdom som orsakas av för höga urinsyrahalter i blodet. Urinsyra är ett svårlösligt ämne som kroppen gör sig av med via njurarna. Sjukdomen visar sig oftast som plötslig smärta i en led. Smärtan orsakas av en inflammation som i sin tur beror på att kristaller av urinsyra har bildats i leden.

Probenecid skyndar på utsöndringen av urinsyra genom njurarna. Då kissar man i stället ut urinsyran och halten urinsyra i blodet minskar. Därmed minskar risken för nya giktattacker.

Om medicinen används för att förstärka effekten av penicillin verkar den genom att göra att penicillinet långsammare försvinner ur kroppen via njurarna. Då bibehåller man mängden penicillin under längre tid och penicillindoserna kan därför ges med längre mellanrum.

Hur tar man medicinen?

Probecid finns som tabletter i styrkan 500 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen tas tillsammans med vätska.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är 1 tablett 2 gånger om dagen. Men den första veckan ska man bara ta ½ tablett 2 gånger om dagen. Ibland måste dosen höjas till 1 tablett 4 gånger per dag.

Ibland kombineras behandlingen med Natriumbikarbonat tabletter.

När läkemedlet används i kombination med penicillin är vanlig dos för vuxna 2 tabletter 2 gånger om dagen.

Viktigt

Probecid ska inte användas om man har svåra njurskador.

Det är viktigt att ta medicinen regelbundet och att inte avbryta behandlingen utan att först fråga läkare. Risken för nya giktattacker ökar när man avbryter behandlingen.

Det är viktigt att dricka mycket vätska när man tar Probecid.

Alkohol kan minska utsöndringen av urinsyra. Därför ska man vara försiktig med alkohol när man använder medicinen.

Medicinen lindrar inte smärta. Därför behöver man ofta ta smärtstillande medel om man får en plötslig giktattack. Men smärtstillande läkemedel, även receptfria, kan påverka effekten av probenecid. Därför ska man bara använda smärtstillande läkemedel i samråd med läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska helt undvika att ta Probecid tillsammans med metotrexat, som finns i till exempel Metotab och Methotrexate.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel må illa av medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-05-03
Skribent och redaktör:

Granskare:

Staffan Magnusson, överläkare vid Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus