Regler om arbetsmiljö när man är gravid

Allmänt

Hur man mår när man är gravid varierar från person till person. Många kan jobba som vanligt långt in i graviditeten, men ibland kan man av olika anledningar inte klara av sitt vanliga arbete.

Det finns vissa arbeten som kan vara mindre lämpliga eller skadliga när man är gravid. Man har därför enligt arbetsmiljölagen rätt till en anpassad arbetsmiljö under sin graviditet.

Vad säger lagen?

När man talar om att man är gravid ska arbetsgivaren göra en individuell bedömning av arbetsplatsen för att se om det finns några kända eller misstänkta risker för graviditeten. Det kan till exempel innebära att arbetsgivaren måste

  • minska buller och andra stressfaktorer
  • installera lyfthjälpmedel
  • utesluta arbetsmoment som kan vara skadliga
  • ordna så att man får andra arbetsuppgifter eller blir omplacerad.

Om man har ett nattarbete som är tungt både fysiskt och psykiskt ska det finnas tillgång till vilrum eller en tillfällig plats för vila.

Arbeten som är förbjudna enligt lag när man är gravid

Om man är gravid kan fostret ta skada av vissa arbetsmiljöer. Därför får man inte utföra

  • blyarbete
  • gruvarbete under jord
  • dykarbete
  • rök- och kemdykning
  • arbete med vissa biologiska ämnen, till exempel cytostatika.

Varje arbetsplats måste hitta sina egna lösningar. Om man själv eller arbetsgivaren är osäker på vad som kan vara skadligt bör man vända sig till företagshälsovården för hjälp. Har man inte företagshälsovård kan man i stället ta kontakt med mödravårdcentralen.

Graviditetspenning

Ibland har man rätt att få graviditetspenning under hela eller delar av sin arbetstid när man är gravid. Man har till exempel rätt till graviditetspenning om man har ett fysiskt tungt jobb och inte kan bli omplacerad till lättare arbete. Man kan även få graviditetspenning om man har ett arbete som man inte får utföra på grund av risker i arbetsmiljön. Mer information om graviditetspenning finns hos Försäkringskassan.

Föräldrapenning innan förlossningen
Även om man inte har rätt till graviditetspenning kan man ändå tycka att det är tungt att gå till arbetet under slutet av graviditeten. Då har man rätt att börja ta ut ersättningsdagar av sin föräldrapenning redan innan förlossningen. Mer information om föräldrapenning finns hos Försäkringskassan.

Om man behöver hjälp

Det kan hända att arbetsgivaren inte har ändrat arbetsmiljön tillräckligt eller att man behöver mer information. Då kan man vända sig till sin företagshälsovård om man har det eller till mödravårdscentralen. Man kan också kontakta Arbetsmiljöverket. Om de bedömer att det kan finnas risker och arbetsgivaren inte anser det, kan Arbetsmiljöverket göra en individuell bedömning av den situation man har.

Om man tycker att man har blivit felaktigt behandlad eller omplacerad på grund av sin graviditet bör man vända sig till sitt fackförbund. Där kan man få juridisk hjälp och rådgivning.

Skriv ut
Senast uppdaterad:
2011-04-18
Granskare:

Helena Strevens, läkare, specialist i förlossningsvård och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Lund