Senast reviderad 2008-12-29

Är det farligt att få borrelia när man är gravid?

Fråga

Har fått reda på att jag har borrelia. Jag har haft symtom i flera månader. Nu är det så att jag precis blivit gravid. Hur påverkas fostret? Finns det risk för missbildning eller missfall?

Svar

På den här punkten kan jag ge ett lugnande besked. Det har gjorts ett par stora undersökningar av eventuella risker med borreliainfektion i samband med graviditet och dessa har inte påvisat någon ökad risk för vare sig missfall eller fosterskador. Det är ovanligt att infektionen går över till fostret. Det enda graviditet brukar innebära är att dosen antibiotika blir lite högre.

Johan Berglund, Läkare, specialist i allmänmedicin