Stick av fjärsing – egenvård

Fjärsingen har giftiga taggar

Fjärsingen har giftiga taggar

Fjärsing är den enda fiskart i Sverige som har ett farligt gift. Arten är vanlig längs västkusten men förekommer också i södra Östersjön. Den lever under sommartid på grunt vatten, ofta nerbäddad i bottensanden.

Fjärsingen har gifttaggar som sitter på gälarna och på den främre ryggfenan. Om man råkar röra en tagg sprutas gift ut automatiskt som försvar. Även döda fiskar har gift i taggarna.

Det är vanligast att man sticker sig på en fjärsing när man plockar fisken ur nät, men man kan också råka trampa på den när man badar.

Reaktionen på giftet kan variera

Stick av fjärsing gör mycket ont och huden vid stickstället kan bli svullen och missfärgad. En del får huvudvärk, yrsel, frossa, svettningar och illamående.

Man kan ha ont vid stickstället i upp till ett dygn och svullnaden kan hålla i sig i flera veckor och i enstaka fall i månader. Ibland blir såret vid stickstället infekterat efter några dagar.

Minska giftets verkan

Råd för att så fort som möjligt försöka minska giftets verkan:

  • Sänk snarast ner den angripna kroppsdelen i så varmt vatten som möjligt utan att det bränns. Testa temperaturen på oskadad kroppsdel först.
  • Håll kvar kroppsdelen i det varma vattnet i en halvtimme upp till en timme, eller tills smärtan går över. Eftersom giftet blir mindre aktivt av värme minskar skadorna.
  • Försök ta bort eventuella rester av gifttaggen.
  • Håll den angripna kroppsdelen så stilla som möjligt.

Man kan behöva kontakta vården

Om man får huvudvärk, yrsel, frossa, svettningar eller illamående bör man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Man bör också kontakta vården om man inte kan få ut taggresterna själv eller om smärtlindringen inte är tillräcklig.

Om sårområdet efter några dagar blir rött och svullet med varbildning bör man kontakta en vårdcentral.

Det går alltid att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

 
Fäll ihop
Publicerad:
2011-10-12
Redaktör:

Lena Jannesdotter, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Vänersborg