Senast reviderad 2012-02-29

Kan min sons symtom bero på adhd?

Fråga

Min son har en rad olika symtom som oroar mig. Vi har från skolan fått signaler att han är okoncentrerad och har svårt att sitta still. De kompisar han har i skolan blir trötta på honom, eftersom han klänger på dem ofta. Han har också talsvårigheter och kan inte prata rent trots att han är sju år. Han är ofta orolig, sover inte på nätterna, samt kan vakna mitt på natten och säga att han sovit färdigt. Kan det vara adhd?

Svar

Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. Men när symtomen är så här påtagliga och ständigt närvarande så att det påverkar vardagen så kan det vara berättigat att fundera över adhd, som är ett funktionshinder.

Din son uppvisar alla tre typiska tecken: svårt att koncentrera sig, kontrollera sina impulser och att vara lagom aktiv.Numera är de flesta experter eniga om att adhd förekommer hos tre till fem procent av alla skolbarn. Adhd är ibland kopplat till inlärningsproblem, läs-och skrivsvårigheter och svårighet i samspel med andra barn.

Din son bör utredas tidigt. Om barn med adhd inte uppmärksammas tidigt och får förståelse och hjälp för sina problem är risken stor att de misslyckas i skolan, att de tappar självkänslan och att de får allvarliga sociala anpassningssvårigheter.

Ni bör i första hand kontakta skolhälsovården för att sedan bli hänvisade till en barnläkare eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP. Organisationen skiljer sig mellan landstingen. Be skolsköterskan om en tid hos skolläkaren. Då kan man få en första bedömning, och sedan inleds eventuellt en utredning av barnet.

Karin Strååt, Läkare, specialist i allmänmedicin