Senast reviderad 2012-02-29

Hur förklarar man för ett autistiskt barn att en närstående är döende?

Fråga

Hur förklarar man för ett autistiskt barn att en närstående är döende?

Svar

Inget barn förstår innebörden av döden i förväg. Ändå måste man försöka förbereda barnet så gott man kan, även ett autistiskt barn. Man får förklara att den närstående personen snart inte kommer att finnas mer.

Det som kan vara extra svårt för ett autistiskt barn, är att förstå omgivningens reaktioner. De närstående kommer säkerligen också att reagera starkt med bekymmer och sorg. Eftersom det autistiska barnet troligen inte förstår så mycket av vad som händer, är det extra viktigt att barnet har ett bra stöd både före och efter dödsfallet. Helst ska det finnas någon person som inte själv är sörjande, som bara kan ägna sig åt barnet, så att inte hela tillvaron plötsligt förändras utan att det finns en trygghet kvar som är precis som förut. Om detta inte är möjligt, bör man i alla fall tänka på att det autistiska barnet har svårt att förstå varför människor i dess omgivning förändras och är ledsna.

Katrin Hint, Läkare, specialist i allmänmedicin