Vårdgaranti

Skriv ut
Skriv ut

Vård inom viss tid

Vård inom viss tid

Vårdgaranti som gäller i hela landet

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser man ska erbjudas vård från landstinget eller regionen. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges eller vilken vård man ska få.

Vårdgarantin anger hur länge man som längst ska behöva vänta på att få vård. Det finns olika tidsgränser för olika typer av vård, till exempel 7 dagar för att få träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att göra ett besök, alternativt få en behandling inom den specialiserade vården. Om det inte går att få vård inom tidsgränserna på den vårdenhet man sökt, erbjuds man sitt besök eller sin behandling på en annan vårdenhet. Ibland kan man bli hänvisad till en vårdenhet i ett annat landsting. Det är alltid frivilligt att tacka ja eller nej till ett erbjudande om snabbare vård på en annan vårdenhet än där man sökt.

Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om man blir akut sjuk eller skadad ska man få vård så fort som möjligt.

Nationell Vårdgaranti 0–7–90–90

Enligt vårdgarantin har man rätt till:

 • 0 - Kontakt med primärvården samma dag
  Samma dag som man söker hjälp ska man få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.
 • 7- Läkarbesök i primärvården inom sju dagar
  Bedömer vårdpersonal att man behöver träffa en läkare ska man få tid inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen eller hos familjeläkaren.
 • 90 - Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  Om man får en remiss till den specialiserade vården ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss.
 • 90 - Behandling påbörjad inom 90 dagar
  Efter beslut om behandling, till exempel operation, ska man få en tid inom 90 dagar.

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte

 • återbesök
 • om man av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
 • medicinsk service, till exempel laboratorie- och röntgenundersökning
 • utredningar och undersökningar
 • hjälpmedelsförsörjning, ett undantag är utprovning av hörapparater
 • om man tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet (om man senare ändrar sig kan man tacka ja till erbjudandet).

Väntetider i vården

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider. På webbplatsen visas väntetidsläget inom alla landsting och regioner.

Vård på annat håll

Om man erbjuds ett besök eller en behandling, som inte kan ges inom vårdgarantins tidsgräns, ska man erbjudas vård hos en annan vårdenhet. Det kan vara på en vårdcentral, ett sjukhus eller på vissa privata mottagningar. Man kan själv framföra önskemål om vart man vill komma, men om vårdgarantin ska gälla kan man inte välja fritt.  Om man inte vill få vård någon annanstans än där man sökt kan man avstå från erbjudandet om vårdgaranti. Det kan innebära att man får vänta längre. Om man senare ångrar sig kan man alltid kontakta sin vårdgivare. Vårdgarantin börjar då gälla från detta datum.

Fäll ihop

Vårdgaranti i Östergötland

Östergötland

Vårdgaranti i Östergötland

Om du vill utnyttja vårdgarantin

Om du får besked från sjukhuset att du måste vänta mer än 90 dagar på besök eller behandling inom den specialiserade vården, ska du kontakta den klinik som har lämnat beskedet. Klinikens namn står i det brev som du har fått med posten. Ring landstingets växel på telefon 010-103 00 00, och be att få prata med den kliniken. Kliniken hjälper dig att hitta ett annat sjukhus med kortare väntetid.

Det är landstinget i Östergötland som bestämmer vilken klinik i landet som ska utnyttjas för vård enligt vårdgarantin.

Om du själv vill välja sjukhus utanför Östergötland

Du kan själv bestämma att besöka eller bli behandlad på sjukhus i ett annat landsting. Förutsättningen är att en klinik i Östergötland har erbjudit dig besök eller behandling. En annan förutsättning är att sjukhuset du väljer är ett landstingssjukhus eller har ett så kallat vårdavtal med något landsting som gäller utomlänspatienter. Kontakta den aktuella kliniken i Östergötland och begär att få en valfrihetsremiss.

Landstinget i Östergötland betalar din vård, men du måste själv betala kostnader för resor och eventuell övernattning.

Vårdgarantin inom Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup)

Inom barn- och ungdomspsykiatrin gäller kortare väntetider. Vårdgarantin innebär att bedömning och behandling ska erbjudas inom de tidsgränser som gäller för den vårdgarantin:

 • 30 - Du har rätt till en första bedömning inom 30 dagar från det att du sökt vård eller att remiss skickats från annan vårdgivare.
 • 60 - Du har rätt till en fördjupad behandling och eller en utredning inom 60 dagar efter att första bedömning är genomförd och det har beslutats att behandlingen ska ske på Bup.

Om Bup-mottagningen inte uppfyller vårdgarantin, ska du informeras om detta och erbjudas hjälp att söka vård hos annan vårdgivare. 

Du kan få hjälp av landstingets fristående vårdlots

Landstingets fristående vårdlots har till uppgift att hjälpa patienter som inte får tid för besök eller behandling enligt vårdgarantin. Vårdlotsen håller kontakt med alla kliniker inom landstinget, vet vilka avtal som finns med andra landsting och var någonstans i landet det finns möjlighet till kortare väntetider.

Landstingets fristående vårdlots
Måndag-fredag, kl. 10-12 och 13-16
Telefon: 0771-84 85 86
E-post: vardlotsen@lio.se

Vårdlotsen har jul- och nyårsstängt från den 20/12 och öppnar åter den 7/1.

Allmänna frågor om vårdgaranti i Östergötland

Om du har allmänna frågor om vårdgarantier och valfrihet i vården i Östergötland, kan du ringa till landstingets informationslinje.

Landstingets informationslinje
Måndag-fredag, kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00
Telefon: 020-24 25 26

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2013-05-31
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på underlag från Sveriges kommuner och landsting, SKL

Granskare:

Pia Landgren, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne


Östergötland
Tillägg uppdaterade:
2014-01-13
Redaktör:
Jennie Widborg, kommunikatör, Landstinget i Östergötland
Granskare:
Maria Funk, landstingsjurist, Landstinget i Östergötland
Karin Schildt, sjuksköterska och vårdlots, Landstinget i Östergötland