Personlig assistans

Information

Information

Assistansersättning

Om man har svåra funktionsnedsättningar och ett omfattande behov av personligt utformat stöd i det dagliga livet kan man få personlig assistans. Assistansersättning är pengar som ska betala lön för en personlig assistent. Insatsen grundar sig på lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och lagen om assistansersättning.

För att kunna få personlig assistans måste man behöva hjälp med grundläggande behov som till exempel personlig hygien, måltider, att klä på och av sig samt att kommunicera med andra.

Om man behöver hjälp 20 timmar eller mindre per vecka beslutar kommunen om ersättningen. Överstiger behovet 20 timmar är det försäkringskassan som beslutar.

Behöver man hjälp med de grundläggande behoven kan man även ha rätt till personlig assistans för andra behov i det dagliga livet.

Om man är i behov av personlig assistans väljer man själv om den personliga assistenten ska anställas av kommunen, privata företag, kooperativ eller av en själv,

Vart vänder man sig?

Äldre- och handikappomsorgen, biståndshandläggaren eller LSS-handläggaren i den egna kommunen eller handläggare vid försäkringskassan hjälper till med ansökan om assistansersättning. Kommunen kan även själv anmäla till försäkringskassan att man har behov av assistansersättning.

Försäkringskassan i hemkommunen kan ge mer information.

Man kan också vända sig till LSS-handläggaren i den egna kommunen.

Lagstiftning

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, SFS 1993:387.
Socialförsäkringsbalk, SFS 2010:110.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats utifrån lagen om stöd och service, LSS och/eller socialtjänstlagen. Ledsagarservice finns om man har en funktionsnedsättning och behöver hjälp att komma ut på fritids- och kulturaktiviteter eller för att i övrigt delta i samhällslivet. Ledsagning är oftast kostnadsfri.

Vart vänder man sig?

Man kan kontakta äldre- och handikappomsorgen, biståndshandläggaren eller LSS-handläggaren i den egna kommunen.

Lagstiftning

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, SFS 1993:387.
Socialtjänstlagen, SFS 2001:453.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.