Hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter

Information

Information

Hjälpmedel om man har läs- och skrivsvårigheter

Om man har läs- och skrivsvårigheter, så kallad dyslexi, behöver man oftast datorbaserat skriv- eller lässtöd som hjälpmedel. Exempel på hjälpmedel som finns som både hård- och mjukvara är speciella rättstavningsprogram, talsyntes, scanner och Daisyspelare.

Möjligheten att få hjälpmedel förskrivna via hälso- och sjukvården för att kompensera läs- och skrivsvårigheter varierar i landet. Det kan finnas möjlighet att få sådana hjälpmedel via skolan eller som arbetsplatsanpassning.

Vart vänder man sig?

Hjälpmedelscentralen eller motsvarande kan svara på hur det är i det egna landstinget.

Om man behöver hjälpmedel i skolan kan man kontakta lärare eller rektor. På arbetsplatsen kontaktar man sin arbetsgivare.

Mer information kan man få från Dyslexiförbundet, FMLS, som kan informera om vilka hjälpmedel som finns på tel: 08-665 17 00.

Man kan kontakta Hjälpmedelsinstitutet på tel: 08–620 17 00.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.