Visa vårdmottagning på 1177.se

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Den här texten vänder sig till vårdgivare som vill synas på 1177 Vårdguiden eller som redan gör det. I texten nedan presenteras först hur man går till väga för att mottagningen ska synas på 1177 Vårdguiden. Längre ner finns manualer och instruktioner för hur man lägger in kontaktuppgifter så att de blir sökbara och visas på rätt sätt.

De mottagningsuppgifter som finns på 1177.se baseras på kvalitetssäkrad information från bland annat Katalogtjänst HSA. För att få ansluta sig till HSA krävs att man är en vård- eller omsorgsaktör. I tveksamma fall prövas detta av ett särskilt råd.

Som vårdgivare kan det vara värdefullt att synas på 1177.se. Med cirka sju miljoner besök i månaden är det Sveriges ledande webbplats för hälsa och sjukvård. På 1177.se finns ett unikt material med medicinskt granskade artiklar, bilder, filmer, och animationer om vård och hälsa som riktar sig till allmänheten. Det finns också en avancerad söktjänst där tusentals mottagningar inom vård och tandvård finns samlade. I söktjänsten kan besökarna söka efter mottagningar och se sökträffarna i en träfflista och på en karta. Besökaren kan sedan få fördjupad information om olika mottagningar och i vissa fall jämföra dem med varandra. Några fördelar med att synas på 1177.se är:

Mottagningen blir sökbar på 1177.se.

  • Mottagningen presenteras på en egen sida på 1177.se.
  • Nya patienter kan hitta mottagningen.
  • Mottagningen blir sökbar på Google och andra sökmotorer. 

Privat vårdmottagning

Privat vårdmottagning

För att kunna synas på 1177.se måste mottagningen vara ansluten till HSA som är en elektronisk informationskatalog där uppgifter om mottagningen registreras. Det lättaste sättet att ansluta sig till HSA är att anlita ett HSA-ombud. HSA-ombudet administrerar och kvalitetssäkrar informationen om mottagningen regelbundet så att den är korrekt och uppdaterad.

HSA-anslutning för privata vårdmottagningar

I dagsläget finns det bara ett fåtal HSA-ombud som riktar sig till privata vårdmottagningar. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata vårdmottagningar som har avtal med landstinget eller regionen att anslutas till HSA via sitt landsting eller region i stället för via ett ombud. Kontakta ditt läns landsting eller region för mer information.

Fäll ihop

Privat tandvårdsmottagning

Privat tandvårdsmottagning

Om du representerar en privat tandvårdsmottagning och vill synas på 1177 Vårdguiden och Hitta och jämför vård behöver du läsa kapitlet nedan.

HSA-anslutning för privata tandvårdsmottagningar

För att kunna synas på 1177.se måste mottagningen vara ansluten till HSA som är en elektronisk informationskatalog där uppgifterna om mottagningen registreras. Det lättaste sättet att ansluta sig till HSA är att anlita ett HSA-ombud. HSA-ombudet administrerar och kvalitetssäkrar informationen om mottagningen regelbundet så att den är korrekt och uppdaterad.

I dagsläget finns det ett fåtal HSA-ombud som riktar sig till privata tandvårdsmottagningar, men fler aktörer är på väg in på marknaden. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata tandvårdsmottagningar som har avtal med landstinget att anslutas till HSA via sitt landsting. Mottagningen behöver då inte anslutas till HSA via ett ombud. Kontakta ditt läns landsting för mer information.

Östergötland

Privata tandvårdsmottagningar i Östergötland kan inte ansluta sig till HSA via Region Östergötland.

Fäll ihop

Mottagningar i Östergötland

Östergötland

Mottagningar i Östergötland

Mottagningar som drivs av Region Östergötland
För mottagningar som drivs av Region Östergötland är det regionen som ansvarar för att mottagningen finns med i HSA. Det gäller både vård- och tandvårdsmottagningar. Idag hanteras större delen av administrationen av mottagningens uppgifter centralt av HSA-förvaltningen. Uppgifterna hålls synkroniserade med motsvarande uppgifter i Cosmic.

Om ni vill att en enhet ska synas på 1177.se så skriv till vardsok@regionostergotland.se. Samma adress gäller om ni vill ändra en uppgift eller korrigera felaktiga uppgifter.

Om ni behöver mer information om hur er mottagning kan synas på 1177.se ska ni kontakta er LBA eller HSA-förvaltningen via hsa-katalogen@regionostergotland.se.

Privata mottagningar med vårdavtal
För privata vårdmottagningar som har ett vårdavtal med Region Östergötland hanteras detta inom avtalet och samma hantering gäller som för regionens egna mottagningar. Om ni vill att en enhet ska synas på 1177.se, läs mer ovan.

Privata mottagningar utan vårdavtal
Privata mottagningar utan vårdavtal med Region Östergötland ansluter sig till HSA via ett ombud. Om ni vill att en enhet ska synas på 1177.se, läs mer under rubriken Privat vårdmottagning. 

Privata tandvårdsmottagningar
Privata tandvårdsmottagningar i Östergötland kan inte ansluta sig till HSA via Region Östergötland. Om ni vill att en enhet ska synas på 1177.se, läs mer under rubriken Privat tandvårdsmottagning. 

Fäll ihop

Frågor och svar samt riktlinjer för tjänsten Hitta och Jämför vård

Frågor och svar samt riktlinjer för tjänsten Hitta och Jämför vård

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-18

Östergötland
Tillägg uppdaterade:
2014-01-09
Redaktör:
Anna Momcilovic, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland
Granskare:
Johan Zenk, HSA-ansvarig, Region Östergötland