Cityhälsan Centrum, Norrköping Norrköping, Östergötlands län

Öppettider

Gamla Lasarettsgatan 18, Norrköping

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Cityhälsan Centrum, Gamla Lasarettsgatan 18, 602 39 Norrköping

Om oss

Välkommen till Cityhälsan Centrum

Vårdcentralen för dig. Vi är hela familjens vårdcentral och på Cityhälsan Centrum finns det mesta att erbjuda inom hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusets resurser. Vårt mål är god tillgänglighet med hög medicinsk kvalitet.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Remisskrav: Nej, utom till vissa specialmottagningar

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Arbetsterapin
 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Barnavårdcentralen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Vår reception finns på entréplanet, anmäl dig alltid där före besök på vårdcentralen och kom minst 15 minuter före ditt besök då det ibland kan vara kö till receptionen.

Om du är 45 år eller äldre, rökare eller exrökare är du välkommen för ett lungfunktionstest på torsdagar mellan kl 14-15. Vi tar emot 20 patienter på drop in för en screening. Anmälan i receptionen, besöket kostar 100 kr.

För närvarande tar det två månader innan du blir listad hos oss från att du har fyllt i blanketten.

När vårdcentralen är stängd, ring 1177. Sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen ger dig allmänna medicinska råd och lotsar dig rätt om du behöver uppsöka jourcentral eller sjukhus.

Om ditt ärende gäller hemsjukvård hänvisas dagtid vardagar till Norrköpings kommun, telefonnummer 011-15 68 00. Här kan du läsa mer om hemsjukvården i Östergötland.

Arbetsterapin

Rehab Öst Innerstaden. Vi finns vid Cityhälsan Söder. Tillsammans ansvarar vi för rehabilitering i hela Norrköpings innerstad. Vi kan hjälpa dig med bedömning, behandling och rådgivning av dina besvär. Vi utför hembesök vid behov.

Till arbetsterapin

Astma- och KOL-mottagningen

Vi utför spirometriundersökningar efter läkarordination, erbjuder inhalationsteknik och upplysningar om andningsvägarnas läkemedel.

För råd om rökavvänjning vänligen kontakta våra sköterskor för mer information.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefonnummer: 010-105 91 40

Sjukssköterska: Linnea Nilsson, Eva Tellgren

Barnavårdcentralen

Blodtrycksmottagningen

På vårdcentralens blodtrycksmottagning kan du få blodtrycket kontrollerat enligt egen önskan eller efter läkares ordination. Du kan också få upplysning om din blodtrycksmedicin och livsstilsråd. Vi har möjlighet att utföra 24 timmars blodtrycksmätning enligt ordination från någon av våra doktorer.

Kontrollerna utförs av en sjuksköterska eller undersköterska.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefonnummer: 010-104 42 14
Telefontid: 08.00 - 16.30
Sjuksköterska: Christina Gerby
Undersköterska: Lotta Engman

Diabetesmottagningen

Alla diabetiker, som har en fast läkarkontakt vid vårdcentralen Cityhälsan Centrum, erbjuds regelbundna träffar med diabetessköterskan efter behov. Vid dessa besök ges information om sjukdomen samtidigt som din behandling kontrolleras. Du får även hjälp till egenvård, insulinanvändning, kostråd, mätning av blodsocker mm.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefonnummer: 010-105 91 40
Telefontid: 08:00- 16:30
Sjuksköterska: Anna Askenberg och Karin Johansson.

Dietistmottagningen

Dietisten kan hjälpa dig med ordination av kosttillägg och värdering av näringsintag samt information och råd vid:

 • födoämnesallergier och intoleranser
 • mag- och tarmbesvär
 • nyupptäckt diabetes
 • friskvård på remiss

 

Patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar som övervikt, typ II-diabetes samt hjärt- och kärlproblem kräver ofta en lång och intensiv behandlingsperiod.  Vi har ingen möjlighet att ta hand om alla på en individuell nivå.

Vår dietist finns i Cityhälsan Norrs lokaler.

Dietist: Annika Sandberg

Mottagning: Endast tidsbokad mottagning
Telefonnummer: 010-105 91 40
Röstbrevlåda 010-104 41 03

Distriktssköterskemottagningen

Inkontinensmottagningen

Alla patienter, oavsett ålder eller handikapp, har möjlighet till utredning och behandling av sin inkontinens. 

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Distriktssköterska Anna Varga

Telefonnummer: 010-105 91 40

Hälsomottagningen

Boka gärna tid för vår lilla hälsokontroll där vi bland annat mäter blodtryck, kolesterolvärde och BMI- värde för att identifiera riskfaktorer som diabetes, hjärtsjukdom, högt blodtryck, höga blodfetter och övervikt. Vi går också igenom din fysiska aktivitet, alkoholvanor och tobaksvanor.

Var själv med och påverka ditt välbefinnande.

För att boka tid kontakta våra sköterskor på telefon, 010- 105 91 40

Läkarmottagningen

På vårdcentralen arbetar:

Ann Tolbacke, specialist i allmänmedicin och Medicinskt ansvarig läkare.

Robert Schäfer, specialist i allmänmedicin

Maud Holmgren, specialist i allmänmedicin

Marc Schickel, specialist i allmänmedicin.

Sladjana Hristova, ST läkare (=legitimerad läkare som läser till allmänspecialist)

Kinga Csog, leg läkare, underläkare 

 

 

Vi samarbetar med Hälsouniversitetet och har ibland även läkarstudenter här på olika placeringar. Vi har även i perioder AT-läkare här hos oss.

Medicinska fotvården

Vi tar endast emot patienter med remiss från distriktsläkaren eller diabetessjuksköterskan.Vi utför medicinsk fotvård, framförallt till människor med diabetes.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Fotterapeut: Inger Malmqvist.

Provtagningen

Mottagning utan tidsbokning: Vardagar 07.45 - 16.30

Ibland är det många som ska ta prover samtidigt så vi rekommenderar att du kommer i god tid.

Provtagning 100 kronor. Ingen avgift i samband med läkarbesök. 

Samtalsmottagningen

Vi arbetar med samtalsbaserad behandling vid exempelvis kris, depression, ångest eller stressrelaterade tillstånd. Tidsbokning sker efter remiss från vårdcentralens läkare.

Mottagning: Endast tidsbokad mottagning. Telefonnummer 010 -105 91 40

Kurator: Lena Enerbäck. Psykolog: Hanna Tarkian Tillgren och Erica Skagius Ruiz

 

KBT-behandling på internet mot sömnbesvär.


Behandlingen är en självhjälpsbehandling. Det innebär att du självständigt arbetar med att göra och läsa uppgifter samtidigt som du har kontakt med en behandlare via e-post. Behandlingen pågår under 8 veckor och är kostnadsfri.

Kontakta hanna.tillgren@liu.se telefon 072-535 83 71

Sjukgymnastiken

Rehab Öst Innerstaden. Vi finns vid Cityhälsan Söder. Tillsammans ansvarar vi för rehabilitering i hela Norrköpings innerstad. Vi kan hjälpa dig med bedömning, behandling och rådgivning av dina besvär. Vi utför hembesök vid behov.

Till sjukgymnastiken

Vaccinationsmottagningen

Vi erbjuder TBE- och HPV-vaccination. Vaccinationen utförs av Kerstin, legitimerad sjuksköterska. Du bokar tid genom att ringa 010-105 91 40.

Kontakta våra sjuksköterskor på telefon om du önskar vaccin mot säsongsinfluensa.

Telefon 010- 105 91 40

Läs mer om vaccination mot influensa och  Reseråd och vaccinationer 

 

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Cityhälsan Centrum

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

86%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

93%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

72 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
72 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 78 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 72 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
72 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

85 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 88 av 100
85 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 95 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 85 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
85 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Östergötland
88 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

80 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
80 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 94 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

71 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 74 av 100
71 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 95 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Östergötland
74 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

73 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 74 av 100
73 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 96 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Östergötland
74 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 82 av 100
81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 95 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Östergötland
82 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 95 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

67 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 68 av 100
67 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 96 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 67 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
67 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Östergötland
68 av 100
 • Av- eller omboka tid

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Bokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål