Cityhälsan Centrum, Norrköping Norrköping, Östergötlands län

Öppettider

Gamla Lasarettsgatan 18, Norrköping

Logga in

Här kan du:

Om oss

Välkommen till Cityhälsan Centrum

Vårdcentralen för dig. Vi är hela familjens vårdcentral och på Cityhälsan Centrum finns det mesta att erbjuda inom hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusets resurser. Vårt mål är god tillgänglighet med hög medicinsk kvalitet.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Remisskrav: Nej

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Arbetsterapin
 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Barnavårdcentralen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Vår reception finns på entréplanet, anmäl dig alltid där före besök på vårdcentralen och kom minst 15 minuter före ditt besök då det ibland kan vara kö till receptionen.

När vårdcentralen är stängd, ring 1177. Sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen ger dig allmänna medicinska råd och lotsar dig rätt om du behöver uppsöka jourcentral eller sjukhus.

Om ditt ärende gäller hemsjukvård hänvisas dagtid vardagar till Norrköpings kommun, telefonnummer 011-15 68 00. Här kan du läsa mer om hemsjukvården i Östergötland.

Arbetsterapin

Rehab Öst Innerstaden. Vi finns vid Cityhälsan Söder. Tillsammans ansvarar vi för rehabilitering i hela Norrköpings innerstad. Vi kan hjälpa dig med bedömning, behandling och rådgivning av dina besvär. Vi utför hembesök vid behov.

Till arbetsterapin

Astma- och KOL-mottagningen

Vi utför spirometriundersökningar efter läkarordination, erbjuder inhalationsteknik och upplysningar om andningsvägarnas läkemedel.

För råd om rökavvänjning vänligen kontakta våra sköterskor för mer information.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefonnummer: 010-105 91 40

Barnavårdcentralen

Blodtrycksmottagningen

På vårdcentralens blodtrycksmottagning kan du få blodtrycket kontrollerat enligt egen önskan eller efter läkares ordination. Du kan också få upplysning om din blodtrycksmedicin och livsstilsråd. Vi har möjlighet att utföra 24 timmars blodtrycksmätning enligt ordination från någon av våra doktorer.

Kontrollerna utförs av en sjuksköterska eller undersköterska.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefonnummer: 010-104 42 14
Telefontid: 08.00 - 16.30
Sjuksköterska: Christina Gerby
Undersköterska: Lotta Engman

Diabetesmottagningen

Alla diabetiker, som har en fast läkarkontakt vid vårdcentralen Cityhälsan Centrum, erbjuds regelbundna träffar med diabetessköterskan efter behov. Vid dessa besök ges information om sjukdomen samtidigt som din behandling kontrolleras. Du får även hjälp till egenvård, insulinanvändning, kostråd, mätning av blodsocker mm.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefonnummer: 010-105 91 40
Telefontid: 08:00- 16:30

Diabetessköterskor: Peter Fremred, Carin Karlsson och Annette Aaröe

Dietistmottagningen

Dietisten kan hjälpa dig med ordination av kosttillägg och värdering av näringsintag samt information och råd vid:

 • födoämnesallergier och intoleranser
 • mag- och tarmbesvär
 • nyupptäckt diabetes
 • friskvård på remiss

 

Patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar som övervikt, typ II-diabetes samt hjärt- och kärlproblem kräver ofta en lång och intensiv behandlingsperiod.  Vi har ingen möjlighet att ta hand om alla på en individuell nivå.

Vår dietist finns i Cityhälsan Norrs lokaler.

Dietist: Annika Sandberg

Mottagning: Endast tidsbokad mottagning
Telefonnummer: 010-105 91 40
Röstbrevlåda 010-104 41 03

Distriktssköterskemottagningen

Till distriktssköterskemottagningen kan du vända dig om du behöver hjälp med såromläggning, injektioner, rådgivning med mera.

Endast tidsbokade besök via vårdcentralens rådgivningssköterska, telefonummer 010- 105 91 40.

Lördag och söndagar hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen, telefonnummer 1177

Inkontinensmottagningen

Alla patienter, oavsett ålder eller handikapp, har möjlighet till utredning och behandling av sin inkontinens. 

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Distriktssköterska Anna Varga

Telefonnummer: 010-105 91 40

Hälsomottagningen

Boka gärna tid för vår lilla hälsokontroll där vi bland annat mäter blodtryck, kolesterolvärde och BMI- värde för att identifiera riskfaktorer som diabetes, hjärtsjukdom, högt blodtryck, höga blodfetter och övervikt. Vi går också igenom din fysiska aktivitet, alkoholvanor och tobaksvanor.

Var själv med och påverka ditt välbefinnande.

För att boka tid kontakta våra sköterskor på telefon, 010- 105 91 40

Läkarmottagningen

På vårdcentralen arbetar:

Maud Holmgren, specialist i allmänmedicin och Medicinskt ansvarig läkare.

Kinga Csog, ST läkare (=legitimerad läkare som läser till allmänspecialist)

Zahra Alasadi, (=legitimerad läkare som läser till allmänspecialist)

Thomas Jörne, (=legitimerad läkare som läser till allmänspecialist)

Mikael Sönner, (=legitimerad läkare som läser till allmänspecialist)

För tillfället bemannas vårdcentralen till en viss del med hyrläkare.

 

 

Vi samarbetar med Hälsouniversitetet och har ibland även läkarstudenter här på olika placeringar. Vi har även i perioder AT-läkare här hos oss.

Medicinska fotvården

Vi tar endast emot patienter med remiss från distriktsläkaren eller diabetessjuksköterskan.Vi utför medicinsk fotvård, framförallt till människor med diabetes.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Fotterapeut: Inger Malmqvist.

Provtagningen

Mottagning utan tidsbokning: Vardagar 07.45 - 16.00

Ibland är det många som ska ta prover samtidigt så vi rekommenderar att du kommer i god tid.

Provtagning 100 kronor. Ingen avgift i samband med läkarbesök. 

Du kan också lämna blodprov på någon av sjukhusens provtagningsenheter.

Samtalsmottagningen

Vi arbetar med samtalsbaserad behandling vid exempelvis kris, depression, ångest eller stressrelaterade tillstånd. Tidsbokning sker efter remiss från vårdcentralens läkare.

Mottagning: Endast tidsbokad mottagning. Telefonnummer 010 -105 91 40

Kurator: Lena Enerbäck. Psykolog: Erica Skagius Ruiz, Andreas Svensson och Johan Hansson- Malmlöf

Sjukgymnastiken

Rehab Öst Innerstaden. Vi finns vid Cityhälsan Söder. Tillsammans ansvarar vi för rehabilitering i hela Norrköpings innerstad. Vi kan hjälpa dig med bedömning, behandling och rådgivning av dina besvär. Vi utför hembesök vid behov.

Till sjukgymnastiken

Vaccinationsmottagningen

Kontakta våra sköterskor på telefon om du vill vaccinera dig mot säsongsinfluensa.

Telefon: 010-104 91 40

 

För mer info: Länkar: Influensasidorna på intranätet:

 

Vi erbjuder HPV-vaccination. Du bokar tid genom att ringa 010-105 91 40.

Telefon 010- 105 91 40

Läs mer om vaccination mot influensa och  Reseråd och vaccinationer 

 

Sömnskola

 

Välkommen till sömnklass på Vårdcentralen Cityhälsan Centrum

Sömnklassen är till för dig som upplever svårigheter att somna och/eller sova en hel natt. Du kan ha sömnproblem samtidigt som psykisk eller fysisk ohälsa. Sömnklassen utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och leds av vårdcentralens psykologer.

I Sömnklassen kommer du att få lära dig mer om sömn och sömnmedicin,  analysera din egen sömn samt få råd om vad du kan göra för att förbättra din sömn.

Sömnklassen hålls onsdagar kl. 14:00-16:00 jämna veckor. Den pågår under 2 timmar. Klassen har samma innehåll varje tillfälle. Inställt 19 maj. Sista sömnklassen innan sommaruppehåll 29 juni.

Torsdagar kl 15-16 jämna veckor är det uppföljningstillfälle och då finns möjlighet att ställa frågor, gå igenom sömndagböcker och utbyta erfarenheter. Detta innebär att om du vill komma tillbaka för ytterligare stöd i din väg mot bättre sömn så är det möjligt att komma på drop-in (anmälan i receptionen) till detta tillfälle. Inställt 19 maj. Sista uppföljninsgtillfället innan sommaren 30/6.

Hur gör man för att gå i Sömnklassen?

Din läkare, psykolog eller sköterska bokar in dig. Kom då ihåg att avboka ifall du inte har möjlighet att komma annars skickas räkning.

Eller:

Du kommer en stund innan klassen börjar och bokar in dig i receptionen

Varje tillfälle kostar 100 kr och du kan komma så många gånger du önskar.

Håll utkik på hemsidan för aktuellt schema. Om ett tillfälle skulle bli inställt annonseras det här på hemsidan.

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Cityhälsan Centrum

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

62%
62%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

81%
81%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Delaktighet och involvering i primärvård

Andel patienter som upplevt sig delaktiga och involverade i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Delaktighet och involvering

65%
65%

Delaktighet och involvering i primärvård - Andel patienter som upplevt sig delaktiga och involverade i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Delaktighet och involvering

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 65 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
65 av 100

Emotionellt stöd i primärvård

Andel patienter som upplevt emotionellt stöd från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Emotionellt stöd

62%
62%

Emotionellt stöd i primärvård - Andel patienter som upplevt emotionellt stöd från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Emotionellt stöd

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 62 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
62 av 100

Helhetsintryck av besök i primärvård

Andel patienter som anger att de har ett positivt helhetsintryck av besöket i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Helhetsintryck

65%
65%

Helhetsintryck av besök i primärvård - Andel patienter som anger att de har ett positivt helhetsintryck av besöket i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Helhetsintryck

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 65 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
65 av 100

Information och kunskap i primärvård

Andel patienter som upplevt att de fått information och kunskap från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Information och kunskap

59%
59%

Information och kunskap i primärvård - Andel patienter som upplevt att de fått information och kunskap från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Information och kunskap

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 59 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
59 av 100

Kontinuitet och koordinering i primärvård

Andel patienter som upplevt kontinuitet och koordinering i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Kontinuitet och koordinering

44%
44%

Kontinuitet och koordinering i primärvård - Andel patienter som upplevt kontinuitet och koordinering i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Kontinuitet och koordinering

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 44 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
44 av 100

Respekt och bemötande i primärvård

Andel patienter som upplevt bra bemötande och respekt i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Bemötande och respekt

75%
75%

Respekt och bemötande i primärvård - Andel patienter som upplevt bra bemötande och respekt i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Bemötande och respekt

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100

Tillgänglighet i primärvård

Andel patienter som upplevt vården som tillgänglig i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Tillgänglighet

69%
69%

Tillgänglighet i primärvård - Andel patienter som upplevt vården som tillgänglig i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Tillgänglighet

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 69 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
69 av 100
 • Av- eller omboka tid

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Stöd och behandling

 • Bokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål