Toxiskt utslag hos nyfödda

Mer än hälften av alla nyfödda barn får så kallat toxiskt utslag. Det är små, röda, ofta knottriga utslag som försvinner av sig själva.

Det är vanligt att nyfödda barn har prickar, utslag eller torr fjällande hud, och det är oftast inget man behöver göra något åt. Toxiskt utslag, erythema toxicum neonatorum, är ett mycket vanligt utslag som kommer kort efter födseln. Under fosterlivet är barnet omgivet av en steril miljö. När barnet föds möter det en flora av mikroorganismer och utslagen är en ofarlig reaktion på den nya miljön.

Utseende och symtom

Utslagen kommer när barnet är en till fyra dagar gammalt. De visar sig som röda, oregelbundna utslag av varierande storlek, mellan två och tio millimeter. Oftast ser eller känner man små knottror som blir gulvita när man trycker på huden. Knottrorna kan också likna små varblåsor, men de är inte infekterade. Utslaget är spritt framför allt på bålen och ibland även på armar, lår och i ansikte. Toxiskt utslag ger inga speciella symtom.

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen ställs på det typiska utseendet. Det behövs ingen speciell provtagning.

Behandling

Toxiskt utslag försvinner av sig själv inom några dagar. Det behövs ingen behandling.

Söka vård

Även om toxiskt utslag är ofarligt och går över av sig själv, kan man kontakta BVC för att få hjälp att reda ut vilken sorts utslag barnet har.

Om barnet har feber, påverkat allmäntillstånd eller andra symtom i samband med utslagen, kan de ha andra orsaker. Då ska man söka vård omgående.

Senast uppdaterad:
2015-02-27
Skribent:

Mats Bjellerup, läkare, specialist i hudsjukdomar och könssjukdomar, enheten för hudsjukdomar, Helsingborgs lasarett

Redaktör:

Maria Bång, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden