Överdriven svettning

Skriv ut (ca 7 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Att svettas är kroppens sätt att kyla ner sig och på så sätt hålla en bra temperatur. Ibland svettas man mer än vanligt, till exempel vid fysisk ansträngning, vid värme, stress, eller för att man har en infektion. Om man svettas så mycket att vardagslivet blir jobbigt kan man lida av överdriven svettning, så kallad hyperhidros.

Den vanligaste orsaken till besvären är att svettkörtlarna är överaktiva. Då svettas man mest på handflatorna och fotsulorna. Överaktiva svettkörtlar är till viss del ärftligt och besvären börjar oftast när man är barn eller under puberteten. Ibland kan besvären minska med åren. Andra skäl till överdriven svettning kan vara övervikt, klimakteriebesvär, biverkning av mediciner eller någon sjukdom. Då svettas man oftast över hela kroppen.

Behandling

Många blir hjälpta av de deodoranter och antiperspiranter med extra stark effekt som säljs på apotek. Antiperspiranter minskar svettutsöndringen och går lika bra att använda på händer och fötter som under armarna.

En annan behandling är sprutor med botulinumtoxin A. Små doser sprutas in i handflatorna eller armhålorna och blockerar nervimpulserna som går till svettkörtlarna så att man svettas mindre.

När ska man söka vård?

Om man svettas så mycket att man känner sig besvärad eller hämmad i sitt vardagsliv, och antiperspiranter inte hjälper, kan man ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 eller kontakta en vårdcentral.

Man ska söka vård direkt på en vårdcentral om man har kraftiga svettningar tillsammans med symtom som trötthet, hjärtklappning, feber eller viktminskning.
  

Visa mer

Vad beror det på?

Vad beror det på?

Alla svettas

Alla människor svettas och de flesta besväras någon gång av att svettas för mycket. Det är helt normalt och kan bero på till exempel stress, värme eller infektion. Om man däremot svettas så mycket att man känner sig hämmad i sitt vardagsliv kan man lida av överdriven svettning, så kallad hyperhidros. Då brukar man framför allt ha besvär med att det blir blött i händer, fötter och armhålor.

Varför svettas man?

Det är bra att svettas. Att svettas är ett av kroppens viktigaste sätt att hålla rätt kroppstemperatur. Man svettas när det är varmt ute, när man anstränger sig fysiskt eller när man har feber. Kroppen kyls helt enkelt ner genom svettning.

Man kan också få svettningar av stress och oro. Kroppen har en nedärvd förmåga att förbereda sig för fysiskt försvar i stressade situationer. Då stimuleras också svettningen i handflator och fotsulor.

De kroppsdofter som bildas av svett har förmodligen också stor betydelse för det sociala och sexuella samspelet mellan människor. Förr i tiden var kroppsdofterna mer socialt accepterade, men i dag försöker man för det mesta dölja dem. Ibland kan det vara så att man själv upplever att man luktar, trots att omgivningen inte känner något.

Barn och svettning 

Även barn svettas i varierande grad. Olika barn kan svettas olika mycket även om de är lika påklädda och befinner sig i samma miljö. Vissa spädbarn svettas särskilt mycket på huvudet - vilket är helt normalt.

I puberteten börjar man svettas mer och svettningen får då en påtaglig lukt, eftersom hormonförändringen påverkar svettkörtlarna.

Normalt förlorar man en halv liter vätska per dag

Hur mycket man svettas, styrs av det så kallade sympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet tillhör den del av kroppens nervsystem som man inte kan kontrollera med viljan.

Man förlorar normalt omkring en halv liter vätska genom huden per dag. Som mest kan man förlora flera liter vätska i timmen, men så mycket kan man bara svettas under kortare perioder.

Två typer av svettkörtlar

Det finns två typer av svettkörtlar i huden, de så kallade ekkrina och de apokrina svettkörtlarna.

De ekkrina svettkörtlarna är viktigast för kroppens temperaturreglering. De finns i flera miljoner utspridda över hela huden, men ligger tätast i handflator och fotsulor. Svett som tillverkas av de ekkrina svettkörtlarna består av vatten, men innehåller också spår av salter, ammoniak, mjölksyra och urinämne.

De apokrina svettkörtlarna finns framför allt i armhålorna, ljumskarna och i underlivet. Svett från dem innehåller bland annat äggviteämnen som bryts ner av bakterier som finns på huden. Då uppstår starkt doftande ämnen.

Svettkörtlarna stimuleras framför allt av värme, men också om man är nervös eller rädd. Det gäller särskilt svettkörtlarna i handflatorna och på fotsulorna. Starkt kryddad mat kan framkalla en annan typ av svettning. Då svettas man mest i ansiktet.

Det är upplevelsen som räknas

Det finns egentligen ingen gräns mellan vad som är normal och överdriven svettning utan det är upplevelsen som avgör. Upplever man att man svettas så mycket att privatlivet eller yrkeslivet påverkas negativt kan det betraktas som överdriven svettning.

Att leva med överdriven svettning

Det finns de som svettas så mycket att det är besvärligt att leva ett normalt liv. Om man till exempel alltid är blöt i handflatorna kan det kännas svårt att ta i andra människor. Det kan också vara svårt att hantera papper och annat på arbetet. Svettningarna kan också leda till hudskador eller infektioner.

Överaktiva svettkörtlar

Det finns flera orsaker till varför man svettas i stora mängder. Den vanligaste är att svettkörtlarna är överaktiva. Det kallas för primär hyperhidros. Oftast har man då en ökad fot- och handsvett. Men man kan också ha problem med armhålor och ansikte.

Orsaken till att svettkörtlarna är överaktiva är inte känd, men det verkar inte som om det är något fel på de nerver som styr svettningen. En teori är att svettningarna beror på en ökad aktivitet i de delar av hjärnan som styr svettningen. När man sedan svettas stora mängder blir huden kall och blöt. Det kan i sin tur öka aktiviteten i den delen av nervsystemet som är känslig för stress, och göra att man svettas ännu mer.

Primär hyperhidros är till viss del ärftlig. Mer än tre av tio som lider av primär hyperhidros har någon nära släkting med samma typ av besvär.

Psykisk stress

Psykisk stress kan öka besvären, men det brukar inte vara orsaken till att svettkörtlarna är överaktiva. Tvärtom kan det ofta vara så att det är den överdrivna svettningen som gör att man mår psykiskt dåligt.

Kan minska med åren

Ungefär en av 200 personer upplever besvär med överdriven svettning och problemen börjar oftast i barndomen eller under puberteten. Men besvären kan minska med åren.

Andra orsaker till svettningar

En anledning till ökad svettning kan vara att man är vältränad. Vältränade människor svettas mer än otränade människor. Är man vältränad svettas man mest på överkroppen.

Överdriven svettning kan också bero på olika sjukdomar eller hormonella förändringar i kroppen, så kallad sekundär hyperhidros. Då brukar man få ökad svettning över hela kroppen.

När man har en infektion, till exempel en vanlig förkylning, kan de områden i hjärnan som reglerar temperatur och svettning tillfälligt påverkas. Man kan få svettningar som kommer och går, utan att man har feber. Svettningarna kan pågå i flera veckor.

Om man har dagliga besvär som håller i sig i flera veckor eller månader kan det finnas flera olika tänkbara förklaringar, till exempel

 • övervikt
 • för hög alkoholkonsumtion
 • diabetes
 • klimakteriebesvär
 • biverkningar av läkemedel
 • olika former av mer långdragna infektioner
 • social fobi
 • överproduktion av sköldkörtelhormon, hypertyreos
 • olika cancerformer.

De mer allvarliga orsakerna, som långdragna infektioner, hypertyreos och cancer, är mer ovanliga. Då brukar också andra symtom förekomma, som till exempel att man går ner i vikt, lider av svår trötthet, får hjärtklappning eller att man har långdragen och återkommande feber. Om man plötsligt börjar få kraftiga nattliga svettningar kan det också i enstaka fall vara symtom på allvarlig sjukdom.

Fäll ihop

Diagnos och vård

Diagnos och vård

När bör man söka hjälp?

Om man svettas så mycket att man själv upplever att det är ett bekymmer, och antiperspiranter upplevs som otillräckliga, kan man söka hjälp. Man ska också söka hjälp om man plötsligt börjar få besvär med svettningar tillsammans med andra symtom som exempelvis trötthet, hjärtklappning, feber eller viktminskning.

Vart ska man vända sig?

I första hand bör man vända sig till en vårdcentral för att få hjälp. Där gör läkaren en första bedömning av sjukdomshistoria och eventuella sjukdomstecken. Om man har svårare besvär av överaktiva svettkörtlar är det oftast en hudläkare som gör en utredning och som sedan sköter behandlingen. Ofta behövs remiss till hudläkare och den ordnas i så fall av läkaren. På en del orter i landet sköts vissa utredningar och behandlingar av neurologer.

Hur undersöks orsakerna till besväret i sjukvården?

Vid vanlig ökad svettning på typiska ställen på kroppen som i handflatorna, på fötterna och i armhålorna behövs inte alltid någon större undersökning. Om besvären är mindre typiska kan läkaren, för att utesluta att svettningarna beror på någon annan sjukdom, också göra en kroppsundersökning och ta blodprover. 

Hur behandlas överdriven svettning?

Om man har överdriven svettning, som inte beror på någon annan sjukdom, så finns flera olika behandlingsmetoder, till exempel 

 • antiperspiranter och deodoranter
 • jontofores
 • injektioner med botulinum toxin A
 • operation av svettkörtlar i armhålorna

Antiperspiranter och deodoranter

Antiperspiranter och deodoranter fungerar på olika sätt. Antiperspiranter minskar svettutsöndringen medan deodoranterna döljer och tar bort lukt. Ofta innehåller de preparat som säljs i affärerna en kombination av båda sorterna.

Antiperspiranter innehåller oftast aluminiumklorid eller aluminiumklorhydrat utspätt i vatten eller alkohol. Antiperspiranter hjälper oftast bättre i armhålorna än på handflator och fotsulor. De produkter som innehåller aluminiumklorid har större effekt än de som innehåller aluminiumklorhydrat. På apotek kan man köpa antiperspiranter med stark effekt. Det är viktigt att följa den bruksanvisning som följer med. Biverkningar av antiperspiranter kan vara torrhet, hudirritation och hudsprickor.

Deodoranterna döljer lukt med hjälp av parfymer. De innehåller också ofta ämnen som minskar tillväxten av bakterier.

Antiperspiranter och deodoranter som är spädda med vatten irriterar huden mindre än de som innehåller alkohol, men de torkar långsammare. De finns både med och utan parfym. Om man blir röd och irriterad på huden kan det ibland vara parfymen man reagerar på.

Jontofores

Jontofores är en behandling som bygger på att man leder svagström genom vatten. Den används när man har handsvett eller fotsvett, men fungerar bäst vid handsvett. Man lägger händerna i ett vattenbad som är kopplat till en strömgenererande apparat. Svagströmmen överförs från vattnet till huden. Man kan också lägga en liten strömförande bädd mot huden och få samma effekt.

Det är sällan man får biverkningar av jontofores, men man kan få irriterad och torr hud eller sprickor i huden. Nackdelen med jontofores är framför allt att det tar lång tid. I början behandlas man varje dag i ungefär 20 minuter, men efter en tid kan behandlingarna glesas ut. Tidsåtgången gör att jontofores inte används så ofta.

Injektioner med botulinumtoxin A

Injektioner med botulinumtoxin A är den behandling som används om man har stora besvär av överdriven svettning i händer och armhålor.

Botulinumtoxin A är ett mycket kraftigt bakteriegift. Små doser av giftet har i många år använts som behandling vid neurologiska sjukdomar med kraftiga muskelkramper. Det var under sådana behandlingar som det upptäcktes att giftet också hade effekt på svettkörtlarna.

Mycket små doser av giftet sprutas in i den del av huden som är drabbad av överdriven svettning. Då blockeras nervimpulserna som går till svettkörtlarna och man svettas mindre. Behandlingen har visat sig fungera bra och ungefär nio av tio blir hjälpta. Oftast finns effekten av giftet kvar i mer än ett halvår och om behandlingen upprepas kan den hålla i sig ännu längre. Biverkningarna är få, men i enstaka fall kan musklerna i området försvagas, framför allt musklerna i tumgreppet.

Operationer

Om man har svåra besvär av överdriven svettning i armhålorna kan svettkörtlarna opereras bort med olika kirurgiska metoder. Biverkningar av operationen kan vara infektioner, blödningar i operationsområdet och ärrbildning..

Finns inga läkemedel

Det finns i dag inget läkemedel i tablettform mot svettning registrerat i Sverige. Förr användes så kallade antikolinerga läkemedel, men numera används de mer sällan på grund av tillfälliga biverkningar som till exempel muntorrhet, problem med att kissa, förstoppning, hjärtklappning och nedsatt synförmåga.

Det finns även en del andra läkemedel som hos vissa kan minska svettningen och som ibland prövas. Denna effekt är då egentligen en biverkan, som kan utnyttjas i enstaka fall.

Vad kan man själv göra för att minska besvären?

Ny svett är i stort sett luktlös. Det är först när bakterierna börjar bryta ner ämnen i svetten som det börjar lukta. Därför hjälper det att tvätta sig, men man ska vara försiktig med tvål eftersom det kan torka ut huden. Det kan också hjälpa att raka bort håret i armhålorna eftersom det då blir mindre yta för bakterierna att växa på.

Bomullsstrumpor och flera par skor

Om man har fotsvett så brukar bomullsstrumpor vara bäst. Det är också bra att ha flera par skor så att man kan byta, och låta de använda skorna torka ordentligt innan man använder dem igen. Det finns särskilda elektriska skotorkare, speciella värmeblock som läggs in i skorna när man inte använder dem för att de ska bli ordentligt torra.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-09-24
Skribent:

Martin Enander, läkare, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Centrum, Sundsvall.

Redaktör:

Lucienne Fredriksson, 1177.se

Granskare:

Filippa Nyberg, docent, specialist i hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala