Funktionsnedsättning

Skriv ut (ca 5 sidor)

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Skriv ut

Funktionsnedsättning eller funktionshinder?

Funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika saker. En funktionsnedsättning kan vara mer eller mindre begränsande beroende på vilka funktionshinder man upplever. Funktionshinder uppstår i mötet med omgivningens förväntningar och förutsättningar.

Om det finns förväntningar på att man ska klara av att samarbeta får man ett funktionshinder om man har svårt att samspela med andra. Om det bara finns trappor i ett hus uppstår ett funktionshinder om man inte kan gå i trappor. Om det finns en hiss i huset har man inget funktionshinder längre.

Olika typer av funktionsnedsättningar

Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares - CP, eller ryggmärgsbråck.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Det är vanligt att man har flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Mer information på 1177.se

UMO om funktionsnedsättning

UMO om funktionsnedsättning

Här finns länkar till texter som handlar om funktionsnedsättning på UMO, som är en ungdomsmottagning på nätet som vänder sig till unga mellan 13-25 år.

Funka olika

Adhd

Adhd - stöd och hjälp

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom - stöd och hjälp

Tips från unga med adhd och aspergers syndrom

Tourettes syndrom

Fäll ihop

Söka hjälp och stöd

Söka hjälp och stöd

Om man misstänker att ett barn har en funktionsnedsättning kan man vända sig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Om man är ung kan man själv vända sig till elevhälsan, en ungdomsmottagning eller en vårdcentral.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Fäll ihop

Söka hjälp och stöd i Östergötland

Östergötland

Söka hjälp och stöd i Östergötland

Barn och unga

Om du som förälder är orolig för utvecklingen hos ditt barn 0-5 år vänder du dig i första hand till BVC. För barn mellan cirka 6 och 12 år finns barnhälsan i de olika länsdelarna. Är barnet äldre, kontakta elevhälsan i skolan eller vårdcentralen.

Inom flera områden kan också din kommun erbjuda hjälp och stöd.

Är du ung kan du själv vända dig till:

Barn- och ungdomshabiliteringen
Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötland ger stöd, råd, behandling och utbildning till barn och ungdomar med långvariga eller bestående funktionsnedsättningar. Man ger även stöd och råd till närstående och nätverk kring barnen och ungdomarna.
Barn- och ungdomshabiliteringen finns i Linköping, Motala och Norrköping. I Linköping finns också en länsövergripande habiliteringsenhet.

Vuxen

Är du vuxen och behöver hjälp och stöd kontaktar du i första hand din vårdcentral eller kommunens socialtjänst. Det finns också habiliteringsenheter för vuxna i Linköping, Motala och Norrköping.

Telefonjourer och patient- och närståendeföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns många telefonjourer som du kan ringa för att få rådgivning, både för barn, unga och vuxna.

Du kan också få stöd från andra som har liknande erfarenheter genom att ta kontakt med en patient- eller närståendeförening.Mer på 1177.se

Här kan du läsa mer om att söka psykiatrisk vård i Östergötland.

Fäll ihop

Stöd vid långvarig sjukdom och funktionshinder

Östergötland

Stöd vid långvarig sjukdom och funktionshinder

Inom Region Östergötland finns möjlighet till stöd och utbildningar för dig med långvarig sjukdom eller funktionshinder och för dina närstående. Det finns exempelvis kurser, studiecirklar, samtalsgrupper och föredrag kring olika teman. Aktiviteterna arrangeras av Hälsopedagogiskt forum och finns på flera orter i Östergötland.

Information om aktuella aktiviteter och kontaktuppgifter

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-09-13
Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Texten bygger på faktagranskat material på 1177 Vårdguiden


Östergötland
Tillägg uppdaterade:
2016-05-13
Redaktör:
Anna Momcilovic, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland
Granskare:
Victoria Granath, enhetschef, habiliteringen i centrala Östergötland, Eva Sahlin, kurator, Hälsopedagogiskt forum, Region Östergötland