Alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. Med droger menas ämnen som man kan bli beroende av.

Många droger är olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del droger kan vara lagliga med ändå skadliga om man använder dem på fel sätt, som till exempel vissa läkemedel eller preparat som man kan handla på nätet.

Om man är beroende berusar man sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, och det blir svårt att klara sig utan. Att vara beroende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande eller användande av en drog. Risken för att bli beroende är större om man använder drogen ofta eller mycket. Att använda en drog ofta eller mycket kallas för riskbruk.

Om man har blivit beroende leder det ofta till ett missbruk. Det brukar vara svårt att erkänna att man har ett missbruksproblem, både för sig själv och för andra. Men att erkänna det är ett första steg mot att bli av med problemen.

Det finns hjälp att få

Det finns hjälp att få

Både personer som har missbruksproblem och de som lever med någon som har det kan få bra hjälp. Hur man själv påverkas av att bo eller leva tillsammans med någon som dricker eller tar droger är olika från person till person. Därför är det också olika vilken hjälp man behöver.

Den som har alkohol- eller drogproblem kan få samtalsterapi. Ibland behövs också medicin. Ofta följer man något behandlingsprogram, och då är det också vanligt att familjemedlemmar får vara med i behandlingen. Målet är att livet tillsammans ska funka.

Även kyrkan och vissa frivilligorganisationer kan erbjuda stöd och hjälp till den som har missbruksproblem och de som är närstående.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 

Läs mer på 1177 Vårdguiden:

Alkoholberoende

Så kan du ändra dina alkoholvanor

Här kan du få hjälp mot alkoholproblem

Behandling och stöd vid alkoholproblem

Fäll ihop

Sök vård och stöd i Östergötland

Östergötland

Sök vård och stöd i Östergötland

Barn och unga

När det gäller alkohol och droger kan du som ung och du som förälder vända dig till någon av de särskilda mottagningar som finns för unga:

Hit kan du som ung eller förälder också vända dig om du har liknande eller andra problem:

Vuxna

Du som är vuxen kan vända dig till din vårdcentral eller socialtjänsten i din kommun. Du kan också kontakta en beroendemottagning.

Akut hjälp

Om läget är akut ska man söka hjälp direkt. Akut hjälp

Telefonjourer och patient- och närståendeföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns telefonjourer som du kan ringa för att få rådgivning, både för barn, unga och vuxna.

Du kan också få stöd från andra som har liknande erfarenheter genom att ta kontakt med en patient- eller närståendeförening.

Mer på 1177 Vårdguiden

Här kan du läsa mer om att söka psykiatrisk vård i Östergötland.

Fäll ihop

Frågor och svar

UMO om alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Mer på andra webbplatser

Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-09-26
Redaktör:

Emma Holmér, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på faktagranskat material på UMO.se och 1177.se.


Östergötland
Tillägg uppdaterade:
2016-07-05
Redaktör:
Anna Momcilovic, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland
Granskare:
Marie Brolin, socialsekreterare, beroendemottagningen i Linköping