Medicin som tas upp genom huden

Skriv ut
Skriv ut

Hur gör man?

Hur gör man?

Finns i olika former

Läkemedel som tas upp genom huden kan verka ytligt och lite mer på djupet på det område som behandlas. Men de kan också verka i andra delar av kroppen. Det verksamma ämnet tas då upp genom huden till blodet. Det sprids sedan i kroppen och når på så sätt den del av kroppen där det ska verka. Medicinerna finns som plåster, salva, kräm och gel.

Plåster används bland annat mot smärta, kärlkramp och åksjuka. Plåster kan även användas vid rökavvänjning eller som hormontillskott. Det finns också plåster som bedövar huden inför ett blodprov.

Salva, kräm och gel smörjs in i huden och används till exempel som hormontillskott eller mot muskelsmärta.

Att använda medicin som tas upp genom huden

Det kan skilja sig åt hur olika läkemedel ska användas. Därför ska man alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med medicinen. Om man är osäker på hur man ska göra kan man fråga på ett apotek.

Plåster

Många plåster är så kallade depåplåster, som avger det verksamma ämnet i jämn takt under viss tid.

Plåster är självhäftande på ena sidan så att de kan fästas på huden. Plåster ska inte användas på hudområden som är röda, såriga eller på annat sätt irriterade. Man bör undvika att fästa plåstret i böjveck, som knäveck och armveck, och på ställen där kläder kan skava.

Eftersom det finns särskilda anvisningar för vissa plåster, måste man läsa i bipacksedeln vad som gäller för just de plåster man använder. Till exempel bör inte hormonplåster fästas på brösten.

Gör så här:

  • Ta av skyddsplasten från den självhäftande sidan av plåstret. Undvik att ta på själva häftmassan.
  • Fäst plåstret enligt bruksanvisningen på ett torrt och rent område på huden utan hårväxt, till exempel på magen eller överarmen.
Vissa plåster ska man inte bada med, men det går bra att duscha.

Plåster innehåller verksamt läkemedel även efter att man har använt dem. De ska därför inte kastas i soporna utan lämnas in på ett apotek så att de tas omhand på rätt sätt. Detta är speciellt viktigt för plåster som innehåller hormoner.

Salva, kräm och gel

Läkemedlen finns på tub, flaska eller i dosförpackningar. Vanligtvis stryker man ut medicinen med händerna och masserar sedan försiktigt in den. Efteråt ska man tvätta händerna, om det inte är händerna som ska behandlas.

Fäll ihop

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Man ska följa anvisningarna

För att medicinen ska fungera som det är tänkt är det viktigt att använda medicinen på rätt sätt. Man får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur medicinen ska tas. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur man ska använda medicinen.

Det är också viktigt att man förvarar medicinen på rätt sätt. Annars finns det risk för att medicinen inte fungerar som den ska.

Det finns information på medicinens förpackning och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med medicinen.

Viktigt att ta rätt dos

För att medicinen ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att man följer doseringsanvisningarna. Om man tar för låg dos kanske medicinen inte hjälper. Tar man i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och man kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt att få i sig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria mediciner som det är för receptbelagda läkemedel. När man hämtar ut medicin på recept står det på apoteksetiketten vilken dos man ska ta. På receptfria mediciner finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen.

Bra att koppla medicinen till regelbundna vanor

Ibland kan man själv välja när man ska ta sin medicin. Det är lättare att komma ihåg att ta medicinen om man tar den i samband med något som man gör regelbundet, till exempel när man stiger upp eller går och lägger sig eller vid en måltid.

Medicin och alkohol

Alkohol och mediciner kan vara en dålig eller farlig kombination. Man bör fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller för en viss medicin. Om man är osäker är det bäst att avstå från alkohol helt och hållet.

Medicin och bilkörning

Förmågan att köra bil kan påverkas av läkemedel. Man kan till exempel bli dåsig, yr eller få dimsyn. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Medicinen är personlig

En medicin som är utskriven på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt medicinen och dosen med hänsyn till sjukdom, ålder, andra eventuella sjukdomar och mediciner. Den kan ge en annan person oväntade biverkningar och den kanske heller inte gör någon nytta. Därför ska man aldrig ge sin receptbelagda medicin till någon annan, och man ska inte heller använda någon annans receptbelagda medicin.

Gammal medicin ska inte användas

På förpackningen står hur länge medicinen kan användas. Efter det datumet ska den inte användas. Om man är osäker på hur länge en viss medicin går att spara kan man fråga på ett apotek.

Vissa mediciner kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. För att kunna kontrollera att man inte använder medicinen efter att tiden har gått ut, bör man skriva på förpackningen när den öppnades.

För att skydda miljön ska man inte spola ner gammal medicin i toaletten eller kasta den i soporna, om man inte är helt säker på att soporna bränns. Alla apotek tar emot gammal medicin och ser till att den tas omhand på rätt sätt.

Om man är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret om man är gravid, eller överföras till barnet via modersmjölken. Man bör därför inte använda mediciner när man är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga sin läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att äldre tar medicinen på rätt sätt och att längre tids medicinering kontrolleras regelbundet.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna