Sorbangil

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Sorbangil?

Sorbangil är ett läkemedel som i första hand används mot kärlkramp. Det kan ibland också användas mot kronisk hjärtsvikt.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen nitrater och det verksamma ämnet är isosorbiddinitrat.

Recept och högkostnadsskydd

Sorbangil finns som tabletter i styrkorna 5, 10, 20 och 40 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Kärlkramp, angina pectoris, beror oftast på förträngningar i hjärtats kranskärl. När inte tillräckligt med blod kan passera förbi förträngningarna uppstår syrebrist. Då visar sig de första tecknen på kärlkramp, som oftast är bröstsmärtor.

Medicinen vidgar blodkärlen så att hjärtarbetet minskas och mer syrerikt blod når hjärtat. Då minskar syrebristen och smärtorna avtar.

Sorbangil är ett långverkande läkemedel som används för att förebygga kärlkrampsanfall. Det ska tas regelbundet, varje dag. Läkemedlet börjar verka inom cirka 20 minuter och effekten varar i två till tre timmar. Sorbangil i lägre styrkor kan även användas för att häva ett akut kärlkrampsanfall, men tabletten måste då tuggas, se nedan.

Hur tar man medicinen?

När man använder medicinen för att förebygga kärlkrampsanfall måste tabletten sväljas hel eller delad, i samband med måltid.

Sorbangil i styrkorna 5 milligram och 10 milligram kan man tugga sönder och hålla kvar i munnen vid ett kärlkrampsanfall. Tabletten börjar verka inom några minuter och effekten varar i två till två och en halv timme. Man ska sitta ner när man tar medicinen eftersom man kan bli yr på grund av blodtrycksfall.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Vid kärlkramp är en vanlig dos av Sorbangil upp till 40 milligram 2 till 3 gånger om dagen som förebyggande behandling. För att häva ett kärlkrampsanfall tar man oftast 5-10 milligram. Vid kronisk hjärtsvikt är en vanlig dos 20-40 milligram 3 gånger om dagen.

Om man tar Sorbangil fler än 3 gånger per dygn kan det leda till att effekten av medicinen blir sämre. Kroppen kan utveckla så kallad tolerans mot läkemedlet. Detta undviker man genom att inte ta läkemedlet under minst 8 timmar per dygn.

Viktigt

Nitrater ska inte kombineras med vissa mediciner mot impotens, till exempel sildenafil som finns i Viagra och Revatio, eftersom man då riskerar att få ett kraftigt blodtrycksfall. Det kan utlösa kärlkrampsanfall eller hjärtinfarkt.

Medicinen ska inte användas om man har mycket lågt blodtryck eller vid andra tillstånd där kroppens blodcirkulation är kraftigt påverkad. Om man känner sig osäker ska man kontakta en läkare.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en förebyggande behandling av kärlkramp. Gör man det kan blodtrycket höjas plötsligt och man kan få ett kärlkrampsanfall. En behandling bör avslutas stegvis och ska ske i samråd med läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Sorbangil tillsammans med

  • sildenafil, som finns i Viagra och Revatio
  • tadalafil, som finns i Cialis
  • vardenafil, som finns i Levitra.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få huvudvärk, yrsel, illamående, sänkt blodtryck eller hjärtklappning. Biverkningarna hänger samman med att läkemedlet vidgar blodkärlen.

Ungefär en fjärdedel av alla som använder Sorbangil får huvudvärk. Den försvinner vanligtvis när behandlingen pågått någon vecka. Om biverkningarna är besvärliga bör man kontakta den läkare som skrev ut receptet.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-22
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm