Blödning under tidig graviditet

Skriv ut (ca 5 sidor)

Att blöda under tidig graviditet betyder att blödningen kommer någon gång före graviditetsvecka 16. Att få en mindre blödning är ganska vanligt och behöver inte betyda att något är fel. Cirka 30 procent av alla gravida kvinnor har tidiga blödningar. Det kan vara ett tecken på missfall, men ofta beror blödningen på något annat.

Skriv ut

Vad beror det på?

Vad beror det på?

En blödning från underlivet när man är gravid väcker ofta oro och frågor. Kanske är man orolig över att få ett missfall och tolkar blödningen som ett tecken på detta. Man kan alltid ringa till sin barnmorska och prata om sin oro och få råd.

En blödning kan utan förvarning inträffa när som helst i tidig graviditet. Den kan vara sparsam till måttlig. Ofta upptäcker man att man blöder när man torkar sig i samband med toalettbesök eller ser en fläck i trosan. Färgen på blödningen kan vara rosa-röd eller brunaktig. Om färgen är rosa-röd är det en färsk blödning och om den är brunaktig är det en blödning som inträffat tidigare och som består av gammalt blod

Det kan vara bra att veta att många gravida i början av graviditeten känner en molande mensvärk i magen. Detta är vanligt och beror på att livmodern växer och att det då drar i de muskelfästen och ligament som den sitter fast i.

Om man blöder under tidig graviditet beror det inte på att man själv har gjort något som startar blödningen. Man kan till exempel inte framkalla blödning genom tunga lyft eller motion.

Det finns flera olika anledningar till att man blöder men ibland hittar man ingen orsak och blödningen upphör av sig själv.

Implantationsblödning

När det befruktade ägget sjunker in och fäster i livmoderslemhinnan kan det uppstå en liten blödning. Detta kallas implantationsblödning eller vidhäftningsblödning och sker någon gång mellan graviditetsvecka två och tre. Eftersom blödningen kommer så tidigt i graviditeten har man ännu inte hunnit få veta säkert att man är gravid.

Genombrottsblödning

Ibland kan det komma en mindre blödning vid samma tid som man skulle haft mens, fast man är gravid. Det är vanligast under de första 14 veckorna även om det kan ske ända till graviditetsvecka 16 och beror på att kroppen inte fullt ut anpassat sig till graviditeten. När moderkakan är färdigutvecklad och hinnorna fyller ut hela livmodern brukar man inte få sådana blödningar.

Blödningar från livmodern, fosterhinnorna eller moderkakan

Före graviditetsvecka 16 fyller fostret, fostervattnet och hinnorna inte ut hela livmodern. Det kan därför komma en liten blödning från den del av livmoderslemhinnan som ännu inte är täckt av den inre hinnan.

Man kan också få en blödning från moderkakan men det är ovanligt under tidig graviditet. Moderkakan kan ha lossnat i kanten och blödningen kan komma därifrån. Att en del av moderkakan lossnar behöver inte vara allvarligt, det kan läka och fostret har då inte mått dåligt av blödningen. Men är det en större del som lossar beror det ofta på en infektion, det är allvarligt och leder då alltid till missfall.

Missfall

En tidig blödning, oftast före graviditetsvecka 12, kan tyvärr också vara ett tecken på missfall. Missfall beror oftast på att det uppstått något fel på det befruktade ägget, till exempel en kromosomskada. Blödningen kan vara smärtfri, Man kan få smärtor som påminner om mensvärk, ibland krampliknande, som strålar ut mot ryggen och/eller magen.

Ofta blir blödningen mensliknande eller rikligare även om den till en början kan vara sparsam. Det finns inga medel att stoppa ett pågående missfall och alla åtgärder är för mammans hälsas skull; förhindra infektion och minska blödningsmängden.

Om man tidigare har haft flera missfall bör man prata med sin barnmorska eller läkare. Missfall är vanligt men efter tre missfall i följd är det ofta meningsfullt att göra en utredning för att se om det finns en specifik orsak, exempelvis avvikelser i livmoderns anatomi, kromosomförändringar hos någon av föräldrarna, förekomst av speciella antikroppar i blodet eller en ökad benägenhet för blodet att koagulera. Oftast hittar man ingen säker förklaring och möjligheten att få en normal graviditet är fortfarande stor. Det finns ingen säker metod att förhindra upprepade missfall om man inte finner vissa specifika förklaringar.

Utomkvedshavandeskap

Vid ett utomkvedshavandeskap har det befruktade ägget fäst någonstans utanför livmodern, oftast i äggledaren. Utomkvedshavandeskap brukar leda till att man får kraftiga smärtor långt nere i buken, på ena eller andra sidan av livmodern. Oftast får man en mindre blödning från slidan.

Vid blödningar i tidig graviditet brukar man genomgå en ultraljudsundersökning. Om den visar att det finns ett foster i livmodern är det mycket sällsynt att det också förekommer ett utomkvedshavandeskap. Om det inte går att se något foster med hjälp av ultraljud kan det behövas ett blodprov som mäter graviditetshormon. Det är då lättare att avgöra om det rör sig om en tidig normal graviditet, missfall eller utomkvedshavandeskap.

Druvbörd

Druvbörd, eller mola som det också kallas, är en graviditet där det aldrig har blivit något foster, utan livmodern innehåller en samling av vätskefyllda blåsor. Det är en ovanlig anledning till att man blöder under tidig graviditet. Om man gör det är blödningen ofta riklig, som en mens eller mer. Druvbörd behandlas med skrapning. Det görs även en noggrann uppföljning.

Infektion

Blödningar under graviditeten kan även bero på en infektion i slidan eller livmodertappen. Oftast har man då också tidigare märkt av en flytning från slidan.

Blödningar från livmodertappen

Under graviditeten ökar genomblödningen i livmodertappen och slemhinnan från livmoderhalskanalen kan växa ut en bit på livmodertappen. Detta gör att den lättare börjar blöda. Det är vanligt att denna typ av blödning kommer efter samlag.

En liten blödning efter ett samlag är ganska vanligt under graviditeten. Detta beror på att livmodertappen under en graviditet är extra känslig och lättblödande. Denna typ av blödning är i regel helt ofarlig och påverkar inte barnet på något sätt.

Polyp

Polyper på livmodertappen kan orsaka blödningar under graviditeten. En polyp är en utväxt från en slemhinna. Polyp i livmoderhalskanalen är en ganska vanlig och ofarlig anledning till blödning. Eftersom man ofta blir orolig om man blöder under en graviditet, tas polypen ibland bort för att slippa blödningar senare under graviditeten. Polypen sitter oftast på en tunn stjälk, är lätt att ta bort och ingreppet är så gott som smärtfritt.

Cellförändringar

Att det är en cancertumör som orsakar blödningen under graviditeten är mycket ovanligt. Tumör på livmodertappen är sällsynt eftersom de flesta kvinnor går på de cellprovtagningar som man blir kallad till vart tredje år.

Hemorrojder

Att få hemorrojder under graviditeten är ganska vanligt. Det händer att det kan bli små sprickor i dessa och att de blöder. Oftast kan man själv konstatera att blödningen kommer från ändtarmsöppningen och inte från slidan.

Fäll ihop

Diagnos och vård

Diagnos och vård

När ska man söka vård?

Att få en blödning under graviditet är ofta en dramatisk händelse för den gravida kvinnan och hennes partner. Har man dessutom tidigare varit med om missfall kan oron bli extra stor.

Man behöver inte söka akut vid små blödningar. Det behövs inte heller om blödningen upprepar sig nästa dag och fortfarande är sparsam, i synnerhet inte om den är mörkare än dagen före. Det kan då vara en efterblödning som består av gammalt blod.

Om man får en blödning före vecka 16 bör man ändå alltid kontakta mödravårdscentralen eller en gynekolog. Det är vanligen inte bråttom eftersom småblödningar är vanligt under tidig graviditet.

Man ska däremot söka akut om man har en blödning

  • och påverkat allmäntillstånd, med till exempel trötthet och matthet
  • och ont i magen
  • i vecka 16 eller senare
  • som fortsätter och ökar i mängd, eller är kraftig från början.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonummer 1177 för att få råd.

Vilken vårdenhet ska man vända sig till?

En blödning under graviditeten hanteras olika beroende på i vilken graviditetsvecka man blöder.

Är man orolig och osäker kan man vända sig till sin barnmorska på mödravårdscentralen för att fråga om råd eller prata. Men MVC kan inte hjälpa till med blödningar under graviditeten utan man ska då vända sig till en mottagning på kvinnoklinik.

Om blödningen inträffar innan vecka 20 är det oftast en gynekologisk akutmottagning man ska kontakta. Under graviditetsvecka 20 och under resten av graviditeten är det förlossningen man vänder sig till.

Det kan vara olika vart man ska söka sjukvård vid blödningar, på olika platser i landet. Det går alltid att kontakta sjukvårdsrådgivningen för att ta reda på vart man ska vända sig.

Undersökningar

För att få veta varför man blöder behöver man få underlivet undersökt.

Om livmodertappen börjat öppna sig kan det vara ett tecken på ett begynnande missfall. Om livmodertappen fortfarande är sluten och livmoderns storlek motsvarar graviditetslängden, är det ett tecken på att blödningen kan ha en annan orsak. Det görs då också ett ultraljud från slidan för att tittar på fostret. Läkaren ser efter att fostrets hjärta slår, och genom att mäta fostrets storlek kan man även få en ganska god uppfattning om graviditetslängden.

Tyvärr går det inte att med hjälp av undersökningen få några garantier för att graviditeten kommer att fortlöpa normalt. Det går endast att se hur allt ser ut just nu, och därför får man avvakta utvecklingen av blödningen.

Behandling

Om man behöver behandling, och vilken behandling man i sådana fall får, beror helt och hållet på vilken orsaken till blödningen är.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-12-29
Redaktör:

Fredrik Lagerqvist, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Roland Boij, gynekolog och förlossningsläkare, Jönköping