Föda tvillingar

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

I de flesta fall kan tvillingar födas vaginalt. Förutsättningarna för förlossningen är i stort sett desamma oavsett om man bär på två foster eller ett.  Eftersom tvillingar oftare föds för tidigt är det vanligare att tvillingar behöver födas med kejsarsnitt.

Föda vaginalt eller med kejsarsnitt?

Föda vaginalt eller med kejsarsnitt?

Efter undersökning och samtal kommer man tillsammans med läkare och barnmorska fram till vilket förlossningssätt som är det bästa.

Man kan oftast föda vaginalt om:

  • Tvillingarna har vuxit som förväntat.
  • Båda tvillingarna har tillräcklig mängd fostervatten.
  • Huvudet på den tvillingen som ligger närmast förlossningskanalen är vänt nedåt.
  • Graviditeten är fullgången eller nästan fullgången.

Man föder oftast med kejsarsnitt om:

  • Stjärten på den tvillingen som ligger närmast förlossningskanalen är vänt nedåt.
  • Tvillingarna föds  förtidigt.

En annan anledning till kejsarsnitt kan vara att det ena eller bägge barnen har vuxit sämre än förväntat.

Fäll ihop

Tvillingförlossning

Tvillingförlossning

Att föda den första tvillingen är som en förlossning där man föder ett barn. När den andra tvillingen ska födas och värkarbetet åter har kommit igång, går det vanligen mycket fortare eftersom livmodertappen redan är vidgad och förlossningskanalen förberedd. Men det kan ta en stund innan livmodern har hämtat sig och värkarna återkommer.

Vid en tvillingförlossning brukar det vara mer personal i förlossningsrummet än när ett barn föds. Det beror på att det kan krävas lite extra resurser för att ha koll på att bägge barnen mår bra. Under förlossningen övervakas den första tvillingen med CTG, oftast via en elektrod som fästs i yttersta huden på barnets huvud. Den andra tvillingen övervakas via en dosa på mammans mage. Den blivande mamman får också en mätare på magen för att det ska gå att se hur värkarna kommer.

Barnmorskan följer hur den första tvillingen tränger ner genom att känna via slidan, och mot slutet av förlossningen tillkallas ytterligare en barnmorska så att varje barn får sin egen barnmorska.

Förlossningsläkaren står vid sidan och följer förloppet med hjälp av ultraljud via mammans mage. När den första tvillingen föds fram styr läkaren med enkla handgrepp utanpå magen nästa tvilling så att den kommer ner i bäckenet i längsläge med huvudet eller stjärten först.

Den gravida kvinnan har ett dropp i armen för att det vid behov ska gå att förstärka värkarna med oxytocin, ett hormon som stimulerar livmoderns sammandragningar. Värkarna kan ibland bli glesa under framfödandet av den andra tvillingen eftersom mycket kraft gått åt för att föda fram den första tvillingen.

Under tiden mellan det att tvillingarna föds gör livmodern en paus i värkarbetet för att vila. Tiden varierar från fem minuter till upp emot en timme. Under tiden håller man reda på hur den kvarvarande tvillingen mår genom att övervaka variationer i barnets hjärtfrekvens med CTG, övervakningsremsa.

När sedan värkarbetet kommer igång igen brukar det inte behövas många värkar innan den sista tvillingen föds fram.

Fäll ihop

Ibland behövs extra hjälp

Ibland behövs extra hjälp

Ibland behövs extra hjälp när den andra tvillingen ska födas. I dag när man hela tiden följer den andra tvillingen med ultraljud är detta inte vanligt, men den andra tvillingen kan ibland tränga ner i bäckenet i snedläge eller tvärläge eller så kan en arm eller ett ben komma först. Då måste förlossningsläkaren antingen lägga barnet rätt via slidan eller förlösa med kejsarsnitt.

Fäll ihop

Kejsarsnitt

Kejsarsnitt

Det är inte svårare att förlösa två barn med kejsarsnitt än ett.  Och det går till på samma sätt som vid ett kejsarsnitt med ett barn.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-09-10
Skribent:

Lars Grennert, förlossningsläkare, Malmö

Redaktör:

Anna Åkerman, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Birger Winbladh, barnläkare, Stockholm