Senast reviderad 2012-01-25

Är det farligt när små barn snarkar kraftigt?

Fråga

Är det farligt när en liten fyraåring som sover snarkar lika kraftigt som en vuxen man? Han har också ibland korta andningsuppehåll.

Svar

Snarkning är ljud som uppkommer under sömnen genom vibrationer i mjuka vävnader i näsa, gom och svalg. Ibland kan snarkning även vara förenat med svårigheter för luften att passera, så kallad sömnapné.

Knappt en tiondel av barnen i förskoleåldern är snarkare. En vanlig orsak är att lymfvävnad i halsmandlar och körtlar bakom näsan är förstorade på grund av att barnen ofta har infektioner som förkylning och halsfluss. Dessa förändringar går ofta tillbaka av sig självt allt eftersom barnet blir äldre.

En annan anledning till snarkning kan vara att barnet har en medfött trång passage för luften genom näsa och svalg.

Kraftig snarking och andningsuppehåll hos barn kan orsaka olika hälsoproblem. I allvarliga fall kan det medföra att barnet inte växer och ökar i vikt som det ska. Djupsömnen kan störas, vilket gör att barnet blir trött på dagen. Det finns också ett samband mellan sömnapné och svårigheter för barnet att hålla urinen på natten, även kallat enures.

Tillfällig snarkning i samband med en förkylning är inget som behöver föranleda några åtgärder. Om barnet är en konstant snarkare bör man kontakta läkare. Detta gäller särskilt om man misstänker andningsuppehåll. Man kan i första hand vända sig till läkare på vårdcentral, som vid behov remitterar vidare för utredning.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin