Senast reviderad 2012-01-25

Hur stor ska en normal fontanell vara?

Fråga

Jag undrar över min sjumånaders sons fontanell. Den har vuxit igen redan, både bak och framtill.

Vad händer om den växer igen för tidigt? Finns det risk för hjärnskador? Kan man göra något åt det om den växer igen?

Svar

Vår hjärna skyddas av sex stycken platta ben som bildar skallen. När vi föds är dessa endast löst sammanfogade, för att kunna ge plats för den växande hjärnan. Mellan benplattorna finns fogar av bindväv, så kallade suturer, som inte omvandlas helt till ben förrän i puberteten.

Mellan pannbenet och de båda hjässbenen, framtill på skallen, finns en bindvävsplatta. Det är den stora fontanellen. Den sluter sig normalt helt mellan ett och ett och ett halvt års ålder. Baktill, mellan hjässbenen och nackbenet, finns den lilla fontanellen. Den är vanligen sluten redan vid födseln.

Att den lilla fontanellen är igenväxt är alltså normalt. Storleken på den stora fontanellen kan skilja sig mycket från barn till barn. Det finns inte någon särskild regel för hur stor den ska vara.

Att fontanellen inte sluts helt för tidigt är nödvändigt för att hjärnan ska kunna växa. Det är också så, att en växande hjärna trycker på inifrån och stimulerar skallbenen till att vidgas.

Storleken på fontanellen mäts inte vid BVC-kontrollerna. Däremot mäts huvudet omkrets upp till 18 månaders ålder, för att veta om skallen växer som den ska.  

Om skallens omkrets inte ökar som den ska undersöks barnet av läkare. Det görs också en röntgenundersökning. Om undersökningarna visar att skallbenen växt ihop för tidigt, och hindrar hjärnan från att växa, kan barnet opereras.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin