Funktionsnedsättning

Skriv ut (ca 3 sidor)

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Skriv ut

Funktionsnedsättning eller funktionshinder?

Funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika saker. En funktionsnedsättning kan vara mer eller mindre begränsande beroende på vilka funktionshinder man upplever. Funktionshinder uppstår i mötet med omgivningens förväntningar och förutsättningar.

Om det finns förväntningar på att man ska klara av att samarbeta får man ett funktionshinder om man har svårt att samspela med andra. Om det bara finns trappor i ett hus uppstår ett funktionshinder om man inte kan gå i trappor. Om det finns en hiss i huset har man inget funktionshinder längre.

Olika typer av funktionsnedsättningar

Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares - CP, eller ryggmärgsbråck.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Det är vanligt att man har flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Mer information på 1177.se

UMO om funktionsnedsättning

UMO om funktionsnedsättning

Här finns länkar till texter som handlar om funktionsnedsättning på UMO, som är en ungdomsmottagning på nätet som vänder sig till unga mellan 13-25 år.

Funka olika

Adhd

Adhd - stöd och hjälp

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom - stöd och hjälp

Tips från unga med adhd och aspergers syndrom

Tourettes syndrom

Fäll ihop

Söka hjälp och stöd

Söka hjälp och stöd

Om man misstänker att ett barn har en funktionsnedsättning kan man vända sig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Om man är ung kan man själv vända sig till elevhälsan, en ungdomsmottagning eller en vårdcentral.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Fäll ihop

Sök hjälp i Örebro län

Örebro län

Sök hjälp i Örebro län

Både din kommun och sjukvården kan hjälpa dig om du har det svårt. Dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som kan vara bra att prata med.

Här hittar du uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd.

Barn- och elevhälsorna i Örebro län

Socialtjänsterna i Örebro län

Du som bor i Degerfors, Karlskoga, Lindesbergs eller Örebro kommun hittar kontaktuppgifter för stöd vid funktionsnedsättning här.

Barn- och ungdomshabilitering (BUH) i Örebro län - remisskrav, ger stöd till barn och ungdomar med diagnos inom bland annat autismspektrum, funktionsnedsättningar med mera.

Akut hjälp

Här finns kontaktinformation för akut hjälp och stöd i Örebro län.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-09-13
Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Texten bygger på faktagranskat material på 1177 Vårdguiden


Örebro län
Tillägg uppdaterade:
2013-07-12