Medicin som man tar i öronen

Skriv ut
Skriv ut

Hur gör man?

Hur gör man?

Finns som örondroppar och öronsalva

Oftast får man örondroppar mot besvär i öronen, men ibland kan man också få medicin i form av salva. Medicinerna kan bland annat användas mot hörselgångseksem och vaxproppar. De verksamma ämnena verkar direkt i hörselgången och kan till exempel dämpa inflammationer och ha effekt mot svamp- eller bakterieinfektioner.

Att använda medicin i öronen

Det kan skilja sig åt hur olika läkemedel ska användas. Därför ska man alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med medicinen. Om man är osäker på hur man ska göra kan man fråga på ett apotek.

Örondroppar finns på flaska med pip, i tub och i engångspipett. Öronsalva är ganska lättrinnande och finns i tub med pip.

Om man behöver både örondroppar och öronsalva, ska man börja med dropparna. Örondroppar och öronsalva bör ha rumstemperatur när de används, eftersom kall medicin kan göra att man blir yr.

Örondroppar

När man tar örondroppar ska man aldrig sticka in pipen, tuben eller pipetten i hörselgången.

Gör så här:

  • Ligg på sidan eller sitt eller stå med lutat huvud.
  • Dra örat uppåt och bakåt. Då rätas hörselgången ut och dropparna rinner lättare in.
  • Håll pipen, tuben eller pipetten nära örat, men försök att inte röra vid örat med pipen eller tuben för att undvika att bakterier kommer in i flaskan eller tuben.
  • Tryck försiktigt ut en droppe i taget i hörselgången, och droppa så många droppar som anges på förpackningens etikett.
  • Ligg kvar på sidan, eller behåll huvudet i lutande ställning, i ungefär fem minuter så att dropparna hinner verka.

Om någon annan har möjlighet att hjälpa till är det oftast lättare.

Öronsalva

Man ska aldrig använda bomullspinnar för att stryka ut öronsalva, eftersom de lätt kan föras in för långt och skada hörselgången.

Gör så här:

  • Ligg på sidan, eller luta huvudet åt sidan.
  • Dra örat uppåt och bakåt så att hörselgången rätas ut.
  • Håll pipen vid hörselgången och tryck ut salva i yttre hörselgången.
  • Ligg kvar på sidan, eller behåll huvudet i lutande ställning, i ungefär fem minuter så att salvan hinner verka.

Det kan vara svårt att själv se hur mycket salva man trycker ut, men det räcker om det blir ungefär rätt mängd. Om någon annan har möjlighet att hjälpa till är det oftast lättare.

Det kan bli ganska kladdigt runt örat när man använder öronsalva. För att skydda kläder och och lakan kan man sätta fetvadd eller bomull i örat.

Fäll ihop

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Man ska följa anvisningarna

För att medicinen ska fungera som det är tänkt är det viktigt att använda medicinen på rätt sätt. Man får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur medicinen ska tas. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur man ska använda medicinen.

Det är också viktigt att man förvarar medicinen på rätt sätt. Annars finns det risk för att medicinen inte fungerar som den ska.

Det finns information på medicinens förpackning och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med medicinen.

Viktigt att ta rätt dos

För att medicinen ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att man följer doseringsanvisningarna. Om man tar för låg dos kanske medicinen inte hjälper. Tar man i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och man kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt att få i sig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria mediciner som det är för receptbelagda läkemedel. När man hämtar ut medicin på recept står det på apoteksetiketten vilken dos man ska ta. På receptfria mediciner finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen.

Medicinen ska tas med jämna mellanrum

För att få rätt effekt av sin medicin ska man ta den så jämnt fördelat som möjligt. Om medicinen ska tas tre gånger dagligen betyder det tre gånger per dygn. Det innebär att man ska ta medicinen var åttonde timme. Ska medicinen tas en gång om dagen bör man försöka ta den vid samma tid varje dag. Klockslagen behöver naturligtvis inte vara exakta, men man bör försöka hålla ungefärliga tider.

Bra att koppla medicinen till regelbundna vanor

Ibland kan man själv välja när man ska ta sin medicin. Det är lättare att komma ihåg att ta medicinen om man tar den i samband med något som man gör regelbundet, till exempel när man stiger upp eller går och lägger sig eller vid en måltid.

Behandlingen ska inte avbrytas

Även om man känner sig frisk ska man aldrig avbryta eller ändra sin medicinering i förtid utan att fråga sin läkare. Ibland kan en för tidigt avbruten behandling leda till att besvären snabbt kommer tillbaka.

Medicinen är personlig

En medicin som är utskriven på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt medicinen och dosen med hänsyn till sjukdom, ålder, andra eventuella sjukdomar och mediciner. Den kan ge en annan person oväntade biverkningar och den kanske heller inte gör någon nytta. Därför ska man aldrig ge sin receptbelagda medicin till någon annan, och man ska inte heller använda någon annans receptbelagda medicin.

Gammal medicin ska inte användas

På förpackningen står hur länge medicinen kan användas. Efter det datumet ska den inte användas. Om man är osäker på hur länge en viss medicin går att spara kan man fråga på ett apotek.

Vissa mediciner kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. För att kunna kontrollera att man inte använder medicinen efter att tiden har gått ut, bör man skriva på förpackningen när den öppnades.

För att skydda miljön ska man inte spola ner gammal medicin i toaletten eller kasta den i soporna, om man inte är helt säker på att soporna bränns. Alla apotek tar emot gammal medicin och ser till att den tas omhand på rätt sätt.

Om man är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret om man är gravid, eller överföras till barnet via modersmjölken. Man bör därför inte använda mediciner när man är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga sin läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek.

Medicin till små barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel, och vissa mediciner är helt olämpliga för barn. Därför bör man fråga på barnavårdscentralen (BVC) eller på ett apotek om man är osäker. Om barnet är under sex månader är det alltid bra att rådgöra med BVC eller vårdcentralen innan man ger barnet receptfri medicin.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna