Medicin som man tar i ögonen

Skriv ut
Skriv ut

Hur gör man?

Hur gör man?

Finns i droppform och som salva

Mediciner som används i ögonen finns i droppform och som salva. Ögondroppar och ögonsalva kan användas mot bland annat allergier, infektioner, glaukom och torra ögon. Ögondroppar och ögonsalva innehåller verksamma ämnen som verkar på plats i ögat.

Att använda medicin i ögonen

Det kan skilja sig åt hur olika läkemedel ska användas. Därför ska man alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med medicinen. Om man är osäker på hur man ska göra kan man fråga på ett apotek.

Ögondroppar och ögonsalvor har kort hållbarhetstid. Man ska vanligen inte använda samma flaska eller tub mer än en månad efter att den har öppnats. Därför är det bra att skriva datum på förpackningen när den öppnas. Droppar och salvor som inte innehåller något konserveringsmedel har ännu kortare hållbarhetstid och bör användas inom en vecka.

Engångspipetter ska bara användas en gång även om det finns läkemedel kvar i en öppnad pipett.

Om man behöver både droppar och salva ska man ta dropparna först.

Ögondroppar

En del ögondroppar ska förvaras i kylskåp. Det kan kännas obehagligt att droppa kalla ögondroppar i ögonen. Man kan därför förvara den förpackning man för tillfället använder i rumstemperatur.

Ögondroppar på flaska har en liten pip som gör det lätt att droppa vätskan i ögonen. Många ögondroppar finns också som engångspipetter. Dosen anges i antal droppar.

Hur man använder ögondroppar

Vissa konserveringsmedel som används i ögondroppar kan missfärga mjuka kontaktlinser. Därför ska man ta ut linserna innan man tar sådana ögondroppar, och inte sätta in dem igen förrän efter 10-30 minuter. Det varierar mellan olika ögondroppar hur länge man bör vänta och ofta står det i bipacksedeln. Man kan också fråga sin läkare eller på ett apotek. Ibland ska man inte använda kontaktlinser alls under behandlingstiden.

Om man ska droppa flera sorters ögondroppar i samma öga bör det oftast gå minst fem minuter emellan, men det kan skilja sig mellan olika sorters ögondroppar.

Gör så här:

  • Tvätta händerna.
  • Luta huvudet något bakåt. Rikta blicken uppåt och dra ner det undre ögonlocket.
  • Håll pipen eller pipetten rakt över och tätt intill ögat. Försök att inte nudda ögat eller ögonfransarna, för att undvika att bakterier kommer in i flaskan.
  • Droppa innanför det nedre ögonlocket. Det finns olika typer av ögondroppsflaskor och i bipacksedeln kan man läsa hur man ska trycka ut dropparna.
  • Blinka några gånger så att dropparna sprids över ögat.

Om man har svårt att pricka rätt med ögondropparna finns speciella droppstöd på apotek. Droppstöden fungerar som en sorts tratt och finns både för flaskor och för pipetter. Det finns kostnadsfria droppstöd som passar de flesta flaskor och pipetter. Några droppstöd kostar pengar, men om de förskrivs av läkare går de att få utan kostnad. Det kan också vara bra om någon annan kan hjälpa till att ge dropparna.

Ögonsalva

Ögonsalva har ofta en mer långvarig effekt än ögondroppar. Salvtuben har en lång spets så att man lättare kan lägga salvan innanför det undre ögonlocket. Ögonsalva finns också i engångspipetter. Dosen anges ofta i centimeter.

Hur man använder ögonsalva

Gör så här:

  • Tvätta händerna.
  • Stå framför en spegel.
  • Dra ner det undre ögonlocket.
  • Tryck försiktigt ut salvan i en sträng mellan undre ögonlocket och ögat. Försök att inte nudda ögat eller ögonfransarna med pipen, för att undvika att bakterier kommer in i tuben.
  • Blunda en stund och blinka några gånger så att salvan sprider sig över ögat.
Fäll ihop

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Man ska följa anvisningarna

För att medicinen ska fungera som det är tänkt är det viktigt att använda medicinen på rätt sätt. Man får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur medicinen ska tas. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur man ska använda medicinen.

Det är också viktigt att man förvarar medicinen på rätt sätt. Annars finns det risk för att medicinen inte fungerar som den ska.

Det finns information på medicinens förpackning och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med medicinen.

Viktigt att ta rätt dos

För att medicinen ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att man följer doseringsanvisningarna. Om man tar för låg dos kanske medicinen inte hjälper. Tar man i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och man kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt att få i sig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria mediciner som det är för receptbelagda läkemedel. När man hämtar ut medicin på recept står det på apoteksetiketten vilken dos man ska ta. På receptfria mediciner finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen.

Medicinen ska tas med jämna mellanrum

För att få rätt effekt av sin medicin ska man ta den så jämnt fördelat som möjligt. Om medicinen ska tas tre gånger dagligen betyder det tre gånger per dygn. Det innebär att man ska ta medicinen var åttonde timme. Ska medicinen tas en gång om dagen bör man försöka ta den vid samma tid varje dag. Klockslagen behöver naturligtvis inte vara exakta, men man bör försöka hålla ungefärliga tider.

Bra att koppla medicinen till regelbundna vanor

Ibland kan man själv välja när man ska ta sin medicin. Det är lättare att komma ihåg att ta medicinen om man tar den i samband med något som man gör regelbundet, till exempel när man stiger upp eller går och lägger sig eller vid en måltid.

Medicin och bilkörning

Förmågan att köra bil kan påverkas av läkemedel. Man kan till exempel bli dåsig, yr eller få dimsyn. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Behandlingen ska inte avbrytas

Även om man känner sig frisk ska man aldrig avbryta eller ändra sin medicinering i förtid utan att fråga sin läkare. Ibland kan en för tidigt avbruten behandling leda till att besvären snabbt kommer tillbaka.

Medicinen är personlig

En medicin som är utskriven på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt medicinen och dosen med hänsyn till sjukdom, ålder, andra eventuella sjukdomar och mediciner. Den kan ge en annan person oväntade biverkningar och den kanske heller inte gör någon nytta. Därför ska man aldrig ge sin receptbelagda medicin till någon annan, och man ska inte heller använda någon annans receptbelagda medicin.

Gammal medicin ska inte användas

På förpackningen står hur länge medicinen kan användas. Efter det datumet ska den inte användas. Om man är osäker på hur länge en viss medicin går att spara kan man fråga på ett apotek.

Vissa mediciner kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. För att kunna kontrollera att man inte använder medicinen efter att tiden har gått ut, bör man skriva på förpackningen när den öppnades.

För att skydda miljön ska man inte spola ner gammal medicin i toaletten eller kasta den i soporna, om man inte är helt säker på att soporna bränns. Alla apotek tar emot gammal medicin och ser till att den tas omhand på rätt sätt.

Om man är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret om man är gravid, eller överföras till barnet via modersmjölken. Man bör därför inte använda mediciner när man är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga sin läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek.

Medicin till små barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel, och vissa mediciner är helt olämpliga för barn. Därför bör man fråga på barnavårdscentralen (BVC) eller på ett apotek om man är osäker. Om barnet är under sex månader är det alltid bra att rådgöra med BVC eller vårdcentralen innan man ger barnet receptfri medicin.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att äldre tar medicinen på rätt sätt och att längre tids medicinering kontrolleras regelbundet.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna