Rinomar

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Rinomar?

Rinomar är ett läkemedel som används mot nästäppa som beror på allergi. Medicinen används också vid så kallad vasomotorisk rinit, då man har återkommande besvär med rinnsnuva, nästäppa, nysningar och klåda i näsan.

Medicinen innehåller två verksamma ämnen. Det ena är fenylpropanolamin som tillhör en grupp läkemedel som kallas för adrenergika. Det andra är cinnarizin som är ett så kallat antihistamin som motverkar allergiska besvär.

Recept och högkostnadsskydd

Rinomar finns som tabletter. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Medicinens effekt beror på att de två verksamma ämnena i medicinen samverkar. När man har nästäppa är blodkärlen i näsan vidgade. Fenylpropanolamin drar samman de vidgade blodkärlen och verkar avsvällande på nässlemhinnan. Cinnarizin blockerar effekten av ett ämne, histamin, som kan orsaka allergiska besvär som till exempel nästäppa. Medicinen verkar även i områden som inte kan nås vid behandling med till exempel näsdroppar.

Hur tar man medicinen?

Man kan dela tabletterna innan man tar dem. Det går bra att ta medicinen med eller utan mat.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är 2 tabletter morgon och kväll, eller 1 tablett 3 gånger om dagen. För barn från tio års ålder är en vanlig dos 1 tablett morgon och kväll.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har överfunktion i sköldkörteln, hypertyreos. Medicinen ska inte heller användas om man har en tumör i binjuremärgen, feokromocytom.

Man ska rådgöra med läkare innan man använder medicinen om man har högt blodtryck eller annan hjärt-kärlsjukdom, diabetes, mekaniskt hinder i urinblåsehalsen eller nedre magmunnen, njursvikt, prostatabesvär eller muskelsjukdomen myastenis gravis.

Rinomar kan förstärka effekter och biverkningar av koffein. Det bör man tänka på när man dricker drycker som innehåller koffein, till exempel kaffe. Det gäller framförallt till kvällen eftersom man kan få sömnbesvär av både medicinen och koffein.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få svårt att sova, bli nervösa eller känna sig dåsiga. Andra kan få svårt att kissa, speciellt äldre män med förstorad prostata.

Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid, om blodtrycket är normalt.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om cinnarizin passerar över i modersmjölken. Fenylpropanolamin passerar över i modersmjölken, men påverkar sannolikt inte barn som ammas.

Andra läkemedel som innehåller fenylpropanolamin

Det finns andra läkemedel som innehåller fenylpropanolamin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller fenylpropanolamin är Rinexin.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-20
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus