Nexplanon

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Nexplanon?

Nexplanon är ett långtidsverkande preventivmedel i form av ett så kallat implantat, som sätts in under huden.

Nexplanon innehåller hormonet etonogestrel. Det är ett så kallat gestagen, det vill säga ett konstgjort hormon, som verkar på ungefär samma sätt som ett av kroppens egna könshormoner, gulkroppshormon.

Nexplanon hette tidigare Implanon.

Så här fungerar Nexplanon

Nexplanon består av en böjlig plaststav, som innehåller hormon. Hormonet frigörs från staven under hela den tid hormonstaven sitter under huden.

Nexplanon skyddar mot graviditet genom att förhindra ägglossning. Dessutom gör läkemedlet att sekretet i livmoderhalsen blir tjockare, så att spermierna får svårt att ta sig upp genom livmoderhalsen till livmodern. Nexplanon är det säkraste preventivmedlet som finns på marknaden idag.

Hormonstaven ger skydd mot graviditet i tre år från den dag då den sattes in under huden. Om man är överviktig kan man ibland behöva byta ut staven tidigare, eftersom den skyddande effekten är lite mindre hos överviktiga.

Plaststaven kan inte lösas upp i kroppen och sitter kvar på samma plats under hela behandlingstiden. Man kan när som helst få hjälp att ta ut hormonstaven med ett enkelt ingrepp.

Hormonstaven förs in under huden

Nexplanon är receptbelagd och sätts in på insidan av överarmen av en läkare eller barnmorska.

Hormonstaven förs in strax under huden med en spruta. Huden kan bedövas med kräm eller en spruta. Staven är 4 centimeter lång och 2 millimeter i diameter. Det lilla snittet i huden behöver inte sys utan tejpas ihop.

En lämplig tidpunkt att sätta in staven är under mensens första fem dagar. Om den sätts in vid en annan tidpunkt under menscykeln bör man försäkra sig om att man inte är gravid och använda kondom de först sju dagarna. När den tas ut kommer ägglossningarna igång, och man kan bli gravid igen.

Viktigt

Man ska inte använda Nexplanon om man har blödningar från underlivet som man inte vet orsaken till, om man har bröstcancer, leversjukdom eller är gravid.

Man ska kontakta läkare om

  • man får ihållande smärtor i magen eller nedre delen av buken
  • man får oväntade eller kraftiga blödningar
  • man har tecken på en inflammation i området runt implantatet
  • man blir gravid.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Det är vanligt att mensblödningarna blir annorlunda under behandlingstiden. Hos vissa kvinnor uteblir mensen helt medan andra får mer långdragna eller täta blödningar. Det vanligaste är att menstruationerna kommer med längre intervall.

En del som använder läkemedlet kan till exempel få bröstspänningar, huvudvärk, viktökning, akne eller humörförändringar. Besvären brukar försvinna eller minska efter några månader.

Man kan även bli svullen och få ont där hormonstaven satts in och då ska man kontakta sin läkare eller barnmorska.

Graviditet och amning

Nexplanon ska inte användas under graviditet även om hormonet i staven troligtvis inte innebär någon risk för fostret. Om man blir gravid under tiden man behandlas med Implanon bör hormonstaven tas ut, om man vill fullfölja graviditeten.

Man kan använda läkemedlet när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Det är ytterst osannolikt att barnet påverkas.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2013-10-07
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Marie Bixo, professor, gynekolog och förlossningsläkare, Södersjukhuset, Stockholm